Chương trình phát thanh quam Tay thứ 5 mự 13 căm bườn 6 pì 2024.
Thứ năm, 16:41, 13/06/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 5 mự 13 căm bườn 6 pì 2024.

Ca con chợ lạt nẳng Lai Châu khửn lông cón pưng

nang quam xỏm panh ngơn lường

          Chợ bón khài lài tang chương hang phường Đông Phong, thanh phố Lai Châu lỏ bón khài lài tàng chương hang, cuông nặn mi pưng tàng chương hang chuông hong lang áo cận hà hạng mự khong côn dân nẳng cuông phổng, pưng tàng căm kin xương nhứa, phắc hòm…Tó nang quam khặn khang xỏm panh ngơn lương khòng cán bộ, công chức, viên chức cánh côn dệt dượn dệt vịa cuông pưng cơ quan hành chính hươn mương, ca khài lài tang chương hang cọ lưn khửn té 10 họt 15%. Chương hang khửn ca, đảy pưng côn cạ khài nẳng nỉ va pưa chương hang đảy sự té lài địa phương ứn ma.

          Ưởi Nguyễn Thị Hạnh, chảu khài phắc nẳng chợ Đông Phong hảu hụ: ca pưng tàng chương nẳng chợ khửn lông pọm pâng sáư ca khôn chiên, lẹo phân lài lỏ ca nặm măn xăng khửn lông. Khay nị đang nhại khảu mua phôn nẳng Tây Bắc, mự đàư tang pày lông khày, pưng tàng phắc đảy pưng côn cạ khôn chiên ma lợp hư ca chi tẹt tiêng; lẹo chơ tang cạn chột, báu long đảy hư phắc chi báu mi khài cánh panh khửn xưa.

          “Pưa cuông phổng báu mi po phắc khài xương nặn mua phôn nị mi dan phắc panh khửn, chơ khôn chiên ma lợp hư phắc cọ thúk thôi. Khỏi àu phắc nẳng chợ Đoàn Kết cánh cá đin tảư khửn ma, khạy ca panh khửn nọi nưng, pưa kỷ mự cón nị khỏi sự pưng tang phắc cát  lâng mi té 7 – 8 păn măn mỏi cân, hák va khay nị cọ lưn khửn 10 păn mỏi cân. San tang phắc cón nị sự ma dáo 10 păn măn mỏi cân hư khạy nị cọ khửn  15 – 20 păn măn mỏi cân.

          Nọk phắc hom, pưng tàng chương hang xương nhứa cáy, nhứa mù, nhứa ngua…nẳng chợ Đông Phong kỷ mự cai ma cọ lưn khửn té 10 họt 20%. Lưn xưa tàng chương hang tồ mù đăm cọ panh khửn lài hák va nhăng báu po hang vạy khài pưa bón khài tô đăm mù báu mi lài. Ưởi Nguyễn Thị Hằng, chảu khài hang nhứa ngua nẳng chợ Đông Phong tô:

          Nhứa ngua khay nị thúk xưa pưa tang Trung Quốc báu sự. Ca khài nhứa mù me lỏ 100 păn măn mỏi cân, lẹo mù đón công nghiệp lỏ 110 păn mỏi cân, lưn té 10 – 15 păn măn mỏi cần pộ ca khài mù hanh panh khửn. Lẹo riêng đối cắp tô mù đăm lỏ 180 păn măn mỏi cân va nhứa chinh lỏ 280 păn măn mỏi cân.

          Lung Nguyễn Trọng Thức, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu hảu hụ: vạy tẹt tiêng ca con nẳng cuông phổng, đơn vị cọ cạt kiên cắp pưng ngành mi nuống pan lăm le, kiểm tra chợ lạt khài chương hang, lưn xưa lỏ vịa chấp năm pưng tặt pun ma tang chự mẳn ca con khài chương hang. Nặp họt mự 31/5, chủm mú quản lý thị trường địa phương cọ kiểm tra 322 chu, phạt màư chi áo họt 170 chu, thu nộp khảu ngân sách cài 770 triệu mằn, chọk phằng xia chương hang mi ca cài 530 triệu mằn.

           Sở Công thương chi khâng cạt kiên cắp pưng sở, ngành vạy lăm le pưng bón tảnh liệng, cạ khài chương hang vạy mi pưng luông quản lý, uôn pa men chọp. Té nặn khâng danh bấng cánh mi luông vạy nhẳn pao păn dai vịa dệt dượn, cạ khài, báu vạy cướt sinh ók vịa đút thiếu chương hang. Sở Công thương chi cạt kiên cắp Cục quản lý thị trường púc pua kiểm tra, kiểm soát chợ lạt khài chương hang, phạt màư xư minh pưng côn phít thứk cuông vịa nanh dom hang vạy, dệt ca con khài pưng tàng chương hang panh khửn.

          Phủ uôn pa Sở Công thương Lai Châu cọ hảu hụ tứm, pọm cắp vịa kiểm soát ca con chợ lạt, đơn vị chi uôn pa pưng doanh nghiệp, HTX, chua hươn cạ khài khâng bấng đù ca con chợ lạt vạy mi kế hoạch àu chương hang ma vạy khài. Lưn xưa lỏ cuông pưng bươn mua phôn, tang pày ma dạk cha, đơn vị chi cạt kiên cắp pưng doanh nghiệp vạy khổn chiên chương hang pày pưng bón khài nẳng pưng xã, bản vạy chuông hong lang áo sự chương hang xủ dống khòng dân mương./.

                                                                   Khắc Kiên – Hạnh dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC