Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 14 căm bườn 6 pì 2024.
Thứ sáu, 14:55, 14/06/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 6 mự 14 căm bườn 6 pì 2024.

Vắc xin chự phong mù pền ha Châu Phi khày ók lang mon hẳư côn tảnh liệng

          Khạy huyện Phù Yền mi tênh mết pưng ngua quai, bẻ mạ cài 120.700 tồ, cuồng nặn pưng mù cài 52 păn tồ. Tó pưng khù xiệt hại nắc nà pộ dịch bệnh pù pền ha Châu Phi, té bườn 1 họt 3/2024, địa phường cọ thử bấng tiềm báu mết ngơn 667 liều vắc xin chự phong bệnh mù pền ha Châu Phi hẳư 667 tồ mù nẳng 2 xã Huy Thượng cánh Huy Tân. Lằng cài 2 bườn chấp năm, tênh mết số tồ mù tiềm phong pọm mi hanh chỏng đảy cắp bệnh, nhắư văn, nẳng 2 xã tiềm thử bấng cọ hê hụ hền ók bón cướt sình ók dịch bệnh mắư. Té lang đì vạu nừa, huyện cọ uồn pa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, cấp uỷ chính quyên chu địa phường xứp tàm tiềm phong vắc xin chự phong bệnh mù pền ha Châu Phi họt 17 xã nẳng cuồng huyện. Họt mết bườn 5, pưng xã nị cọ tiềm dáo 2 păn liều tiềm hẳư dáo 2 păn tồ mù. Chăm va đảy xự cắp số ngơn 67 păn mằn mỏi bát tiềm mỏi tồ, hák va côn tảnh liệng cọ đằng ký vạy pảy chự pưng mù tó dịch bệnh. Ưởi Lê Hồng Thắm, dú bản Đồng Lương, xã Huy Hạ, huyện Phù Yền va:

           “ Chăm va tiềm dịch vụ, mết ngơn hák va nọng cọ muôn chằư tiềm hẳư pưng mù, vạy tồ mù khòng chảu hảo hanh, nhắư văn, báu pền bệnh vạy kinh tế hươn dảo mả khày”.

          Lung Đinh Văn Cường, Phó chủ tịch Uỷ bàn dần mương xã Huy Tường, huyện Phù Yền hẳư hụ: pưng xắt sính khòng tênh cá xã mi cài 23 păn tồ, cuồng nặn mi dáo păn nưng tồ mù. Pưng mự cài ma, xã cọ đảy pằn dài 100 liều vắc xin chự phong bệnh mù pền ha Châu Phi tiềm hẳư 100 tồ mù khòng 22 chua hươn. Pưng mù lằng chơ tiềm cọ hảo hanh báu pền xằng:

           “ Chấp năm tiềm vắc xin chự phong bệnh mù pền ha Châu Phi, pưng pì cón xum khỏi cọ chấp năm hák va pọ dạk cha lài. Lằng chơ tiềm nẳng Huy Thượng cánh Huy Tân, cài niếu chưa côn dần cọ xương uồn pa khòng pưng đồng chí trưởng bản, bàn quản lý cọ pày họt tựng chua hươn vạy chấp năm, xum khỏi cọ tiềm đảy 100 liều vắc xin”.

          Té khù mi tẹ vịa tiềm vắc xin đàng khày ók lang mon hẳư côn dần tảnh liệng lằng pưng xiệt hại nắc nà pộ dịch bệnh, ngành mi chức quyên khòng địa phường xứp tàm chiên páo, niếu chưa vạy pưng chua hươn tảnh liệng nẳng cuồng phổng khâng chôm hặp tiềm vắc xin hẳư tồ tảnh liệng. Lung Nguyễn Văn Huân, Phó giám đốc Trung tâm dịch vị nông nghiệp huyện Phù Yền hẳư hụ:

           “ Dịch bệnh mù pền ha Châu phi cướt sình ók té pì 2019 ma họt khạy pì đằư cọ cướt sình ók nẳng cuồng huyện dệt xiệt hại lài, pì đằư lài lỏ họt 100 tấn, pì nọ cọ họt 30 tấn mù chuốp chọk phằng xìa. Dịch bệnh nị cọ hiểm hại lài, va báu tiềm phong dịch bệnh báu chắc chí cướt sình ók chơ đằư, pi nọng đằư he tiềm phong hẳư pưng mù khòng chua hươnc hảu hư pền văn phạo đằng ký tiềm pưa vắc xin tiêng àn, chự phong đảy dịch bệnh”.

          Té lài luông pùn, huyện Phù Yền chóng hanh tênh mết pưng mù khòng huyện pọm đảy tiềm phong vắc xin chự phong bệnh mù pền ha Châu Phi tiềm hẳư pưng mù ók ma đảy té 4 tuận táo khửn. Nọk nặn ók xứp tàm púc púc pưng tổ chức cuồng bản mương choi dừa tiềm vắc xin hẳư pưng mù, chấp năm pọm pâng chu luông pùn vạy kiểm soát cánh pít xùi xìa dịch bệnh, dón xìa xiệt hại kinh tế hẳư ngành tảnh liệng./.

CTV-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC