Ngon tô thứ 7 mự 18 căm bườn 5 pì 2024 – Chương dỏng khòng tư, xỉn xửa nung nựa khòng phủ nhinh Bố Y
Thứ sáu, 16:58, 17/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 7 mự 18 căm bườn 5 pì 2024 – Chương dỏng khòng tư, xỉn xửa nung nựa khòng phủ nhinh Bố Y

Chương dỏng khòng tư, xỉn xửa nung nựa khòng phủ nhinh Bố Y

Vạy mi pưng tháo xỉn xửa nung nựa khặn chăn, ưởi nọng phủ nhinh Bố Y đảy chang dệt năm chăm nẻn tựng ngon vạy dệt pên pưng tháo xỉn xửa khòng chựa côn chảu. Pả Lộc Thị Phương, chựa côn Bố Y, dú thôn Nặm Lường, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang, pi nị 63 pi hảu hụ: ngay té nhăng nọi hính xon xào pả đảy xum êm, xum ưởi bók dệt phải, dệt húk, xôn xéo, máy nhịp xỉn xửa khong chựa côn chảu. Vạy dệt đảy tháo xỉn xửa khòng ưởi nọng phủ nhinh đảy mết lài công hanh, côn dệt nan chàư dệt té vịa pắn phải, lọk phải, tắm húk pên va phải lẹo ma tắt hon, nhịp pên xỉn xửa.

Dệt xỉn xửa khòng côn Bố Y mết lài công hênh, đảy nan chàư, nhịp àu hư măn chắng chăn, chắng chọp khọ.

Tháo xỉn xửa khòng ưởi nọng phủ nhinh Bố Y hôm mi: Xỉn xửa, , khăn pốc hùa cánh hai phải nhịp àu. Phừn xửa khòng phủ nhinh Bố Y hôm mi xửa cuông cánh xửa nọk. Xửa cuông lỏ tàng xửa 5 bánh, mi 2 thông 2 phái vạy phủ nhinh sáư chương, xửa nọk mi co cánh khen đảy xôn xéo lài bók, hún tô cáp bửa le cọ chăn tà. Chị Ngũ Thị Hiền dú thôn nặm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang hảu hụ:

 “ Chảu xôn xéo lai bók, lai hoa, nẳng co xửa, pák khèn,  nả xửa 2 phái. Chơ xôn xéo cọ lựa lai bók đàư chọp cắp nả xửa, lai bók đàư chọp cắp khen xửa.”

Xỉn xửa khòng côn Bố Y cọ khặn chăn lẹo hák va khù lák lỏ nẳng khăn pốc hùa đảy xôn xéo lài hún ngau khặn chăn, Vạy hạng khăn men chăn, phủ nhinh đảy bượn phồm xìa đi chăn lẹo chắng pốc khăn. Pưng chương dỏng khòng tư xương hóng hù, pók khen, pók co, ven mư đảy ươi nọng tư dỏng nhương dệt tứm khù khặn luông chăn. Nọk nặn ók, chương khòng khòng tư khong pi nọng nhăng mi tạp dề đảy nan chàư dệt, xôn ép lài hún ngau khặn chăn hung hựa. Xỉn đảy xiếp chíp pên xỉn puông mi bók đón, đăm. Pi nọng lâng xủ phải chẳm phẩng lẹo chắng nhọm cham. Ưởi Hiền hảu hụ tứm:

Chẳm phẩng sáư phải xỉn lỏ dạk nhất, nặm phẩng tổm họn àu bút chẳm phẩng vẻ sáư phải đón lẹo chắng àu pày nhọm.

Báu xuấn to chăn cuông puông kin luông dú hạng mự, pưng mự hội, mự muôn, xỉn xửa khòng phủ nhinh Bố Y nhăng xút ty cận hà cuông puông kin luông dú, cuông vịa hiếu hong báu xương đàư đút thiếu đảy. Pả Lộc Thị Phương dú thôn Nặm Lương, xã Quyết tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang hảu hụ tứm:

 “ Cuông vịa cưới đòng, phaư pên lụk pạư cọ nung xửa nị khửn mưa báo cáo pảu pú mưa lang, dệt lẹo chắng lông ma. Cuông vịa hiếu hong phaư lỏ lụk pạư chính cọ nung phừn xửa nị vạy dệt hịt, dệt khong.”

Xỉn xửa khòng côn Bố Y mí lài ý nghịa, pưa xương nặn pi nọng chự hiêm té chua nị pày chua naư, xương ngươn lang văn hoá khòng chựa côn chảu.

                                                          Lương Hạnh – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC