Ngon tô thứ 7 mự 2 căm bườn 12 pì 2023 – Pếnh khày ngươn lang văn hoá khặn chăn khòng chựa côn Mảng nẳng Lai Châu
Thứ bảy, 15:29, 02/12/2023 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 7 mự 2 căm bườn 12 pì 2023 – Pếnh khày ngươn lang văn hoá khặn chăn khòng chựa côn Mảng nẳng Lai Châu

Pếnh khày ngươn lang văn hoá khặn chăn khòng

chựa côn Mảng nẳng Lai Châu

         

Lung Pàn Văn Dao, dú bản Nặm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mương Te hảu hụ: Côn Mảng ngắm phạ thèn lỏ phủ tánh pun ók chu khù, 2 then nháư Mon Ten, Mon Ong lỏ then nháư nhất. Pưa xương nặn, pọm cắp vịa sơ pảu pú mưa lang, lỏ pưng hịt khong dệt dượn hay na nuống pan họt khuồn khảu:

           “ Hịt khong khòng côn Mảng té chạu té lài ma, chơ dệt hịt kin khảu máư lỏ cáo mơi côn thảu ké ma tang tiện tô cắp chảu pày dệt hay hẳư khảu co puông huông phẳn. Dệt hay khảu báu ứt, báu dák, lụk lan chóng hanh dệt dượn vạy mi khảu nặm căm kin. Đảng uôn pa dân mương ma nẳng nỉ tánh pên bản cánh pọm căn dệt dượn, mi khảu kin, mi hươn dú pọm căn tẳng tánh bản khuống muôn hòm.”

          Pày dam bản côn Mảng chơ bang vịa, hên xum ưởi, xum ý nẳng xôn xéo, máy nhịp xỉn xửa. Xỉn xửa khong phủ nhinh Mảng cọ pék cắp xửa cỏm phủ Tay, xửa cỏm chọp tô, cánh xỉn hy họt ta tin. Mỏi phừn xửa pọm đảy chắp mák pém, tạk pên khù chăn riêng. Hák va, khù lák khong xỉn xửa khòng côn Mảng lỏ mi piếng phải đón bình nọk tồ, đảy xôn khép mày đành. Pả Lo Thị Chướng, dú bản Nặm Nặm Sảo 1, xã Trung Chải, huyện Nặm Nhun tô” cắp pưng nhinh xào Mảng, xỉn xửa báu chư riêng khòng tựng chựa côn lẹo cốc chính lỏ cài pưng luông xôn xéo, té nặn xum hau nhẳn danh đảy luông chang mư khong côn nặn.

          “Phủ nhinh Mảng hư mi xỉn, xửa cánh khăn bình tồ, cánh mi khăn păn canh máư. Xửa khòng côn Mảng cọ mi măn ngơn hạo, ngơn xù vạy dệt chăn. Ngơn xù đảy mi 2 họt 3 tàng ngơn xù. Xửa pi nọng hák tắt, hák máy báu cọ nhịp àu lẹo chắng pạn sáư tang lằng hảu măn chăn. Vạu ma xỉn xửa khòng côn Mảng va báu mi khằn bình hư báu chư côn Mảng”.

          Kin dú nẳng phổng pu xùng, mỏi mự pọm khửn pu mưa hay, pày na, xương nặn pi nọng Mảng cọ kin xư, dú đì xương mạy nẳng pá. Cọ té nặn, pưng quam khắp, bai xe đảy tánh ók cánh pên luông ỉn muôn báu xương đàư đút thiếu đảy xương khảu kin, hươn dú, xương xỉn xửa nụng nựa. Cang phổng pá pu, xiêng cống mự hội, bai xe Tà Nơm, dệt báu quan va phaư phăng cọ hên muôn khửn mốc ma chàư, táo ma pàng chạu côn Mảng nhại pày pai ma, pưng bái xe xương năm hay, kiếu khảu cọ pên luông ỉn muôn lâng chư cuông mốc, cuông chàư côn Mảng. Ưởi Vang Thị Thơm, dú bản Nặm Sảo, xã Trung Chải, huyện Nặm Nhun, tỉnh Lai Châu tô:

          “Khỏi chôm hặp bai xe nị khong côn Mảng hên muôn lài, măn vạu khửn ngươn lang văn hoá khòng chựa côn chảu. Xương bai xe tăm khảu hươn quê khỏi, măn vạu khửn vịa dệt dượn, kiếu nhăm khảu khong pi nọng. Khỏi xe bai xe nặn lỏ tẳng cốc té puông kin luông dú cọ xương vịa dệt dượn vạy khảu kin, khảu cák têm pội, têm dia”.

          Toi lung Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao cánh Du lịch tỉnh Lai Châu, pi nọng Mảng khạy mi puông kin luông dú dạk cha nhất cuông pưng pi nọng chựa nọi côn nẳng Lai Châu cánh san ngươn lang văn hoá cọ mụt luội xìa. Hák va, pưa Nghị quyết số 4 khòng tỉnh uỷ cánh Nghị quyết số 59 khòng Hôi đông dần mương tỉnh tặt pun san chính sách ma tang pảy chự, pếnh khảy ngươn lang văn hoá cạt kiên cắp mả khày du lịch, họt khạy, pi nọng Mảng cọ sảng tăm lau pưng hịt khong tòng chặn cọ xương pưng nghê mi té mưa lang pàng chạu.

          “ Khay nị pưng pàng hội khòng chựa côn Mảng, Cống, Lự, Si La đảy àu khảu danh sách tổ chức chấp năm hạng pi cánh đảy choi dừa vạy tổ chức sảng tăm cánh chự mẳn. Đối cắp chựa côn Mảng nhăng chự mẳn cánh tổ chức lâng chơ san hịt khong xương chôm khảu máư, khửn hươn máư, chiêng 15 căm bươn nưng. Pọm cắp vịa nặn lỏ pảy chự pưng nghê mi té chạu té lài khòng chựa côn Mảng, ặn lỏ nghệ san chương mạy, sàn nẻn nà tà hặn, le chăn đảy lài côn mặc xủ./.

                                                                   Khắc Kiên – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC