Chei têz qơưs hnuzỸiêz 1.3.2024
Thứ sáu, 14:41, 01/03/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Nhiêx muôz paz trâu chor nênhs muôx côngz trâu têz qơưk trơưk li quy tênhv yiêz shông 2024

- Phênhv nhiêx muôz paz hâur yênhx hli, phênhv nhiêx muôz paz iz jiês.

- Têx phênhv paz txơưr zos:

- Bảo hiểm y têr.

- Tsoz phưz đas jos, paz chơưv kho cov muôx đas jos jông.

- Cungz têx chuôz zênhx paz tsoz phưz, khưx phưx đas jos, paz njuôk, kho têx moz nhoz nganhx lox tôngv-saz pênhz thiêz xar hôiv lok sik nhoz tsêr kho moz tỉnh tror sâur.

- Tâu paz hâur xêir zuôr muk cơưv, paz muôx hâux lưv uô.

- Paz cov cơưv tas ntơưr đại học ntơưv têx qơư zoz zux hâur zoz zux têz qơưk.

- Paz trâu yênhx lênhx nênhs muôx luz nênhx txov nhêv kho đuô vax tsêr nhoz.

- Tsik sâu lok sik txo grêk nhiêx txiêx sir zôngv ar thâuv tâu Têz qơưk choz ar nhoz, hlôngr đuô sir zôngv ar trâu ar nhoz, cungz jênhv qênhx sir zôngv ar, thâuv tâu zuôr tsêr nhoz zos têz qơưk li.

- Tâu paz choz lok sik ntiêr ar; ntiêr pak đêx, paz choz zok por vêv thiêz huôv tsar jôngr.

- Paz txêik pênhr nhiêx liv kik chiê uô nox, zuôr muôs hax huv.

- Tsik sâu lok sik txo grêk tsơưs têx nhiêx sê lơưr Chêi têz qơưk li cui tênhv.

Chor nênhs tâu sơưv zos chor nênhs muôx côngz trâu têz qơưk thiêz chor nênhs muôx côngz trâu têz qơưk li têx nênhs cxênhz jê.

Têx nhiêx muôz paz tâu uô lơưr cui tênhv hêik kriê ntơưv Nghị định 75/2021/NĐ-CP./.

Tòng Anh BT-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC