Xor xưv faz Baz hnuz 21-5-2024
Thứ ba, 10:46, 21/05/2024 VOVTB VOVTB
Xor xưv faz Baz hnuz 21-5-2024

              Hnuz 20/5, Hôiv đôngx Đôiv tỉnh Sơn La tsưr tsix diễn đàn “Nhuôv zâu li luk hêik thiêz siêz xar” shông 2024. Cxaz chuôz diễn đàn muôx 220 đôiv viên, hlôngr njêx muôs 26.000 ntâu đôiv viên hâur tỉnh. Ntơưv diễn đàn, chor nhuôs tâu nriêr pâuz têx txux chi lok Chêi nhuôs zâu 2016; tsưr ziv phax tar uô hiêv txos nhuôs zâu; phax tar txiêz nanv trâus saz trâu chor nhuôs zâu; hêik kriê têx tsưr ziv phax tar ntâuk tsiv nhuôs zâu; nhuôs zâu đros hâux lưv kriê tsưr ziv uô nênhx… Diễn đàn tưz yax mông txos chuôz zis, xar hôiv, tsêr cơưv ntơưr tsov cưv txos đuô trâu côngz xưv por vêv, tsoz phưz thiêz zoz zux nhuôs zâu, paz trâu chor nhuôs zâu muôx luz nênhx ngaz tuk, truôx jông./.

Baosonla-Lik Thox cxêik nhênhv

 

             Đros thiêz zuôr xar 13 cxênhz ha, ntông cao su tsênhv zos iz hâur têx tsoz chos paz muôx kinh tế truôx tuk trâu tsôngv box nhoz Lai Châu. Nhiv no gri cuô mik cao su hâur ciêz đrôngs tưz tsar ndê mê njik, 41 tsov đeiv iz tênhr; công nhân, nênhs lox tôngv ntơưv qơư tsênhv sir jos khưx phưx phiv liv, tu têx ntông cao su chiê tso tâu cuô mik trơưk li tsưr ziv choz, đros thiêz cêr shir phaz thâuv cê muôx nhiêx hli, cê tâu sơưv 10% cuô mik cao su thâuv muôz ar chos ntông cao su. Tix lâus Vàng Văn Mạnh, tổ trưởng tổ 5, Nông trường cao su Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ heik: “Chiê tso tâu cuô mik nju, tổ cux yax kriê txos trâu nênhs lox tôngv chiê gra siêz txux chi tsưr ziv uô nuv, kriê tso têx cuô mik cao su thiêz heik công nhân tso cuô mik huv đros. Tsi so yax kriê, heik têx công nhân li ntơư chiê tôngv zênhx sơưr đơưk sir jos uô hâux lưv cov tso tâu têx cuô mik cao su jông trơưk công ty tsưr ziv”./.

Khắc Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

           Têis cik 20/5, Tòa án tỉnh Lào Cai kriz jiês tòa xét xử 17 lênhx nênhs cik txos txuz anr kriz uô tsik zos chêi quặng apatit, hâur co muôx kuz Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh thiêz chôngz lênhx nov hâu txơưr đuô. Txix shông 2012 txos 2015, chor nênhs uô cxâuv zos lênhx tov tỉnh Lào Cai thiêz iz cxiê sở, nganhx cik txos pâuz tsênhz 37.700 thiêr ndis, hâur co muôx 22.000 ntâu thiêr ndis nhoz shơư hâur thax tsav Khai trường 18 (ntơưv jok 2 xar Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) tưz tâu bôv Công thương tso tơưv cêv kuôk quặng apatit, vax huôv tso chêi kriz uô nhoz bôv no. Taz sik, chor nênhs no tưz liv zôngv txos zuk vax huôv thiêz hâux lưv uô chiê uô têx ntâuz ntơưr tsik zos li chêi têz qơưk cui tênhv muôz kror ar hêik sâur trâu doanh nghiệp cxiv tsa uô dưv anr tsêr kruô nhoz so, uô jâuz mor nox hâuk. Txix co, paz trâu chor nênhs uô cxâuv nhoz Công ty Lilama thiêz Công ty TNHH Apatit Việt Nam kriz uô, muôs têx quặng apatit tsik zos chêi đros tas nro thax tsav hâur thiêz đrâuv dưv anr zos 40.000 ntâu thiêr ndis, tas nro sâu tâu muôs 1,5 triệu ntâu tấn, tsiv gri muôx 610 tiv đêiv ntâu./.

An Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv

 

            Hnuz 20/5, Cơ quan Cảnh sát qênhz yuôx Công an tỉnh Sơn La (PC02) tưz tso tơưv Quyết định ntêk cxov Đặng Tùng Lâm, xênhz shông 1989, qơư nhoz ntơưv jok 10, phường Quyết Thắng, TP Sơn La; vax tsêr nhoz phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội lok kror cxâuv “nziêk đas zuôr nhiêx txiêx” lơưr cui tinhv ntơưv yôngx 4, Grê 174 Bộ luật Hình sự. Têx Quyết định ntêk cxov tưz tâu Viện Kiểm sát tỉnh Sơn La cir trơưk chei têz qơưk. Tsênhv tsênhz, thâuv hli 4/2023, liv zôngv zos nênhs uô hâux lưv hâur tsêr nhiêx Bưu điện Liên Việt nhoz TP Sơn La, Lâm tưz uô têx ntâuz ntơưr chuôr kêr txeik nhiêx trâu kruô chiê đas zuôr tix lâus T.N 5 tyv đeiv ntâu sir zôngv uô lưv zav hâux lưv. Txos hli 9/2023, Đặng Tùng Lâm yêik muk uô hâux lưv trâu tsêr nhiêx Việt Nam thịnh Vượng (VPBank), tror đas nziêk tâu iz tus kruô txơưr đuô 2,5 tyv đeiv ntâu thiêz. Nhiv no txuz nuv co tsênhv tâu Cơ quan Cảnh sát qênhz yuôx Công an tỉnh Sơn La qênhz yuôx, uô tsênhz mênhx./.

CTVVOVTB-Riê Lâux cxeik

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC