Xor xưv hnuz xiêz 1/6/2018
Thứ sáu, 00:00, 01/06/2018

Uô lơưr Hnuz ntiêx têz tsi hâuk zênhz nzeik 31/5, zar hnuz kêix 31/5, Đoanx khối têx cơ quan tỉnh Yên Bái tsưr tsix yax kriê lok sâuv phax tar chơưr, bia, zênhz nzeik têx uô hiêv thiêz têx tsơưr cxiz uô muôx zênhk trâu têx hluôk nênhs hâur Khối. Thôngz đhâu jiês yax kriê chiê gra siêz txux chi tsưr ziv jênhv pâuz lok luôs hâux lưv phax tar zênhz nzeik, chơưr, bia têx tsi jông thiêz liv zôngv têx tsơưr uô muôx zênhk trâu chor hluôk nênhs hâur Khối; sir jos yax xa mông, fuô kriê lok phax tar zênhz nzeik, chơưr, bia têx tsi jông ntơư thiêz liv zôngv têx tsơưr uô muôx zênhk, txix ntơư hlôngr tsưr ziv hâuk zênhz nzeik, hâuk chơưr, bia...., jux juk txo grêk tsơưs sir zôngv zênhz nzeik thiêz têx đêx hâuk muôx cồn. Đhâu co tuôr truôx thiêz huôv tsar têx paz hluôk nênhs sik đros yax kriê lok phax tar chơưr, bia, zênhz nzeik têx uô hiêv thiêz tsơưr uô muôx zênhk ntơưv têx cơ sở đoanx./.

(KT-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

UBND tỉnh Lào Cai nhiv kruôr tso tơưv tsưr ziv ntâuk gri qênhx kriz uô khoangr yax trâu 12 luz kror mỏ hâur shông no, hâur co muôx 9 qơư uô suôz jêz thiêz 3 qơư uô poz jêz.

Lơưr co, tỉnh choz trâu Sở Tài nguyên thiêz tênhv qơư bax ntâuz ntơưr, cxuô zav thiêz sik côngv đros chor cơ quan cik txos tsưr tsix sik tưr chiê tâu qênhx kriz uô lơưr cuiz tênhv đros têx zav khoangr yax muôx hâur bê ntơưr tưz tâu tso tơưv. Thôngx cxix tsưr tsix sik tưr tâu qênhx kriz uô tsênhz mênhx trâu cxuô tos cxaz chuôz. Six hơưv kriz uô zos hâur quý 3 thiêz quý 4 shông 2018./.

          (Thanh Thủy-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Uô lơưr jiês tưr thik “shux xênhz coz, muôx txux chi tsưr ziv jông” tas nro têz qơưk jiês tiv II shông 2018, hmo 31/5, Hội shux xênhz VN tỉnh Sơn La tưz krêz uô Hội thik “shux xênhz coz, muôx txux chi tsưr ziv jông” tỉnh Sơn La jiês tiv I shông 2018. Cxaz chuôz dự hội thik muôx 200 ntâu lênhx shux xênhz têx tsêr cơưv Đại học, Cao đẳng hâur thax tsav tỉnh. Hội thik zos six hơưv chiê canr bôv, hội viên, shux xênhz cxuô cấp tỉnh Sơn La siz chuôs njiz, sik cơưv shâuv têx tsưr ziv, heik lok têx txux chi jông thiêz phuôx huiz cêr sik thôngx siêz, txơưx xar tơưv têx tsưr ziv jông hâur hâux lưv hội thiêz phôngz yaox shux xênhz. Chor shux xênhz cxaz chuôz thik zuôr tưr thik đhâu 2 lưv, đros thiêz têx tsênhv njiêz thik zos: Txux chi tsưr ziv cxuô lok sâuv kinh tế, chính trị, lix sưv, vênhx huôv-XH,lix sưv Đảng CSVN, đoanx hluôk nênhs Cộng sản HCM thiêz Hội shux xênhz VN..... Niêv lâuk Lò Thị Thúy Hà, Phưv Bí thư thường trực Tỉnh đoanx, Chủ tịch hội shux xênhz VN tỉnh Sơn la heik pâuz:“Pêz vav chiê siêz tiêk, đhâu thâuv tsưr tsix hội thik, tsi tiêk zos iz qơư uô si lov jêv, mak tsênhv zos chiê trâu ntâuk grê, qênhz shuôs, lar heik zos têx canr bôv hội thiêz thôngz đhâu hội thik cux zos iz jâuk chiê pêz vav chiê siêz zuôr muôx tâu iz tênhx qơư, qơư uô si chiê sđ sik đros cơưv shâuv, tsưr tsix fuô uô tâu jông đuô tsaz yênhx côngz xưv hội ntơưv qơư”./.

(Trấn Long-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

 

Phongx cảnh sát qênhz yuôx nênhs phamv cxâuv lok zax zênhz, Công an tỉnh Điện Biên muk trâu tsêr kruô so Him Lam muôx qơư nhoz ntơưv tổ 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ thiêz pov, cxov tâu Ly A Châu (zus shông 1997) nhoz ntơưv xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tsênhv muôl muôs tsik zos chêi zax zênhz. Têx sâu tâu zos 1 thôngx zênhz đơưz nhnar 3,5 cir; 1 luz yêz mêir, 1 luz điện thoại đros ntâu zav txơưr đuô cik txos.

Ntơưv cơ quan Công an, Ly A Châu jênhv tiêk tưz zuôr chor zax zênhz co ntơưv thax tsav ntus đriv Việt-Lào, tsênhv gra lok trâu thành phố Điện Biên Phủ nriêr tsưr ziv chiê muôs chêk trâus cxov.

Ciês hnor tau têx chêx cur co, têik cik đros hnuz, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tưz njiz njêx muôs, khơưk kruôk trâu Ban Chuyên án 10 triệu đêiv./.

(CTV-Ly cxêik nhênhv)

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC