Dak Lak pơtrut kơtang tô nao rai bruă sĭ braih pơdai
Thứ năm, 10:15, 15/02/2024 VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang
VOV4.Jarai – Ngă tui Akô̆ bruă “Pơdŏng hơdră anom mă bruă hrŏm tui gru phrâo nao hrŏm hăng pơđĭ kyar pơlir hơbit gơnam tam ngă rai, gơnam ba jơlan hlâo, hmâo hơdră prong hăng pran lar hyu prong”, Pơlir hơbit Anom mă bruă hrŏm tơring čar Dak Lak gơgrong hlâo tô nao rai hăng hơdôm bôh anom bơwih ƀong pơlir gơnam tap sĭ mơdrô kơ mơnuih amăng anom.

Hơdôm hrơi akô̆ thun phrâo, Khul pơlir hơbit Anom mă bruă hrŏm tơring čar Dak Lak hmâo tô nao rai truh kih kơplah wah Sang bruă bơwih ƀong mơnuih ƀôn sang blơi sĭ gơnam hăng dêh čar tač rơngiao Chơn Chính hăng Sang bruă đang hmua mơtah Chơn Chính (tơring čar Đồng Tháp) pơlir bruă ngă rai hăng sĭ braih pơdai kơ 10 bôh anom mă bruă hrŏm ƀơi tơring čar.

Abih bang kual lŏn ngă kĭ pơkôl akô̆ bơyan lĕ 1.000 ektar, pơkă hlâo lŏn kĭ pơkôl amăng bơyan tơdơi lĕ 4.000 ektar. Kiăo tui anun, anom bơwih ƀong pơkôl pơsir djop gơnam mă yua, pơhlôm bruă sĭ gơnam ngă rai tui rơnoh nua lu hloh ƀơi anih sĭ mơdrô 100 prăk sa kg pơdai. Gah hơdôm anom mă bruă hrŏm pơlir hơbit pơhlôm mrô gơnam sĭ hơđong, klă kơ anom bơwih ƀong./.

VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC