Cxuô hêir nênhs Việt Nam têx txux chi, vênhx huôv jông hnuz 28.10.2023
Thứ sáu, 15:15, 27/10/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Chor hluôk tỉnh Đắc tưr hêik gâux, hêik cvưr cxiêx

Têx suôz trax đror uô lov jêv lul, 6 lênhx nxêik Hmôngz hnar têx tsôngk tiêz, tsôngk yo jông jav đhiê pax vuôs, sênhr chêr uô têx txưv njêx muôs luôs nxi. Tus muôv Ma Thị Huế, nhoz xã Cư Króa, huyện Mrắk, phêiz kênh: Pêz hêir nênhs Hmôngz nthuôr uô cêr lov jêv đhiê pax vuôs, sênhr chêr, tsuôk zos kriz uô trâu têx hnuz ntênhk tsiêz lok sik ntênhk hội. Taz sik, ntơưv thax tsav qơư nhoz yiêz Đắc Lắc, tsơưs kriz nthuôr uô cêr lov jêv sênhr chêr. Tsuôk zos txos trâu thâuv kriz hội tưr chor hluôk hêik gâux, hêik cưr cxiêx, thiêx tror shâuv đhiê pax vuôs, sênhr chêr: “Pêz chor uô no muôx 6 lênhx, shâuv uô hâur iz luz hli ntâu thiêx uô tâu li co. Nhiv no tror shâuv cux zos chor lâuk kriê. Cur tâu cơưv têx txux chi nthuôr uô cêr lov jêv co, cur jông siêz hênhr thiêz tsênhv yuôr zuk hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông tsênhv tsik tâu pâuz txos”

Tus muôv H Chuyên Knul,  nhoz jos Mblơt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, hội tưr thi zos jiês chiê zuk hêir nênhs Êđê khoz cxuô jax đruôk tôngx, cxêz tôngx muôx njiêz luk huôv tsar cêr uô nênhx jông:“Cur sêiz pov chuôs li zuk tror nhiêv zuk hêir nênhs đuô thiêz tror nhiêv zuk têx cxux chi vênhx huôv jông cxôngx nzor. Thiêz cur xar uô cov cxuô lênhx sđ pâuz txos zuk hêir nênhs têx txux chi”

          Hội tưr thi chor hluôk hêik gâux, hêik cưr cxiêx, zos iz luôs hâux lưv uô hâur hnuz kriz ntênhk hội, nhiêv têz nhiêv qơư, zos Tỉnh đoàn Đắk Lắk kriz uô. Zuôr xar muôx 30 jax nthuôr uô cêr lov jêv, 300 lênhx hluôk nhoz 15 huyện, thị xã, thành phố hâur thax tsav tỉnh đros trâu cxuô hêir nênhs hâur hur si têz qơưs têx suôz gâux, cưr cxiêx, sênhr chêr, đhiê pax vuôs. Txix têx suôz đruôk tôngx, nxêz tôngx, suôz trax shôngz, trax T rưng, kênhx đing, trax tính….Tus muôv H Tuyết Niê, nhoz jos Cuôr Dăng A, xã Cuôr Dăng, huyện Cư Mgar shir phaz lul hêik: “Jiês tưr li no, zos chiê chor hluôk sđ tuôx siz njiz, cơưv shâuv cov sđ huôv tsar tâu truôx zuk hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor tsik chiê pôngz plox”

Trơưk li Ban sêiz car hội tưr thi, jiês tưr chor hluôk hêik gâux, hêik cưr cxiêx ntơưv tỉnh Đắc Lắc, huv đros cxuô hêir nênhs sđ luz nênhx nox nhoz muk lok hâur niêx hnuz. Zơưv Lê Văn Hồng, tsêr cơưv Cao đẳng vênhx huôv tỉnh Đắk Lắk, Tsar Ban sêiz car hội tưr thi hêik pâuz: “Ban sêiz car hội tưr thi shông no, muôx ntâu zav jông huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv thiêz têx cêr lov jêv, đhiê pax vuôs, sênhr chêr cux uô trâu tsôngv kruô sêiz tsik đhuôr. Lar hêik zos chor tuz nxêik hluôk nhoz têx huyện li: Krông Bông, Lắk cxuô jax gâux, sênhr chêr, đhiê pax vuôs…tưz cxơưz cxiz trâu ntênhk hội kriz uô tâu yênhx côngz”.

          Uô tâu yênhx côngz hâur ntênhk hội tưr thi tưz paz cxơưz cxiz trâu chor hluôk hâur thax tsav tỉnh Đắc Lắc truôx siêz khơưk tsêr, huôv tsar  cxuô hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor tsik chiê pôngz plox./.

                                                        Tsu cxêik nhênhv-CQTTTN-Tòng Anh BT

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC