Nriêr pâuz lok cxuô mênhx cxưx Việt Nam cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 23-9-2023
Thứ bảy, 11:55, 23/09/2023 VOVTB VOVTB
Nriêr pâuz lok cxuô mênhx cxưx Việt Nam cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 23-9-2023

Kriz uô ntâu cêr lov jêv hâur hnuz ntênhk hội Mường Lò 2023

            Ntênhk hội vênhx huôv, du lix Mường Lò thiêz hnuz hội vênhx huôv cxuô hêir nênhs Yên Bái shông 2023, zuôr tâu kriz uô trâu thâuv 8 six, hnuz 30/9 ntơưv yar tiêx thị xã Nghĩa Lộ. Ntơư zos nthuôr uô cêr lov jêv, đhiê pax vuôs muôx njiêz luk huôv tsar truôx cêr côngv siêz thiêz muôx 2.000 lênhx tuz nxêik hluôk đros nthuôr uô cêr lov jêv, đhiê pax vuôs.

            Ntơưv ntênhk hội, zuôr kriz uô 30 luôs hâux lưv chiê cxơưz cxiz tsôngv kruô tuôx ndis shuôk têz qơưs; 16 luôs hâux lưv tsênhv li: Ntênhk hội tsiêz Trung thu, ntênhk hội muk tâus cêr; kriz hêik kriê têx tsôngk tiêz, tsôngk yo jông jav; Cxuô hêir nênhs tsơưs hâur thax tsav Yên Bái têx txux chi, vênhx huôv jông; hội tưr zav nox cxôngx nzor; kriz ciêz muôs cxuô zav hax huv; chêix câuk za sêiz shuôk trôngz Mường Lò….Iz chas co, zos 14 luôs hâux lưv kriz uô trau ntơưv cxuô xã, phươngx. Ntơư zos kriz tưr nthuôr uô cêr lov jêv cxuô zav chiê cxơưz cxiz tsôngv kruô tuôx sêiz shuôk. Thiêz nhiv no, ntơưv thị xã Nghĩa Lộ tsênhv đros cxuô đơn vị bax cxix cxuô zav muôx njiêz luk “Mường Lò zos qơư muôx ntâu txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor”. Zơưv Lương Mạnh Hà, Phưv Chủ tịch uỷ ban thị xã Nghĩa Lộ hêik pâuz: "Cxuô luôs hâux lưv kriz uô hâur ntênhk hội, bax uô truz ntêr hâur iz luz hli. Hâur ntơư, muôx têx zav uô yiêz pir li. Tưr uô zav nox, tưr nthuôr uô cêr lov jêv cxôngx nzor, tưr bê ntơưr poz ziz đrav ntêx”

          Chiê bax jông trâu “Festival kênhx Hmôngz” thiêz cxuô luôs haux lưv ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs “Sêiz shuôk blêx liêx tơư ntêir”, huyện Mù Cang Chải tưz chêx chôngk chox car cxuô ngênhx, cxuô sở sêiz car ndis shuôk têz qơưs, chor tsưr tsêr uô tsêr tok kruô, chor chuôz zis uô cxuô zav nox, tsuv cxiv kho vax tsêr cov jông jav, uô zav nox cov huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Đhâu co, chiê cxơưz cxiz tsôngk kruô tuôx nhoz so ntêr hnuz ndis shuôk têz qơưs hâur thax tsav huyện Mù Cang Chải. Pos Lương Thị Xuyến, Phưv Chủ tịch uỷ ban huyện Mù Cang Chải hêik pâuz: " Shông no muôx ntâu zav hlôngr yiêz thiêz pêz tưz chox car cxuô cơ quan, cxuô xã cxiv uô truôx cxuô luôs hâux lưv tso tơưv. Shông no muôx nzir iz luôs hâux lưv uô yiêz huv đros tsôngv kruô sâuv ntiêx têz. Ntơư zos ciêz vênhx huôv Việt-Nhật chiv nhênhv 50 shông huôv tsar cêr fôngx zưs jông Việt - Nhật".

           Pos Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở vênhx huôv tỉnh Yên Bái  cux hêik pâuz tiêk: Iz chas ntênhk hội vênhx huôv, ndis shuôk têz qơưs Mường Lò cux txuôk đros ntâu zav nthuôr uô cêr lov jêv trâu hnuz kriz ntênhk hội, hâu nov tỉnh Yên Bái cux tsênhv kriz uô ntâu luôs hâux lưv fuô yax kriê, hêik lok cxuô zav muôx jông jav hâur thax tsav tỉnh, cov ziv hnuz ziv cxơưz cxiz tâu chôngz lênhx kruô tuôx sêiz shuôk têz qơưs trâu cxuô tỉnh faz Bắc: "Pêz tưz đros cxuô sở, ngênhx, cxuô tsênhv qơư, uô truôx jông cxuô zav hax huv du lix muôx ntơưv qơư cov huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Lar hêik zos iz thax tsav qơư ndis uô si, nhiêk muôx nhiêk iz zav hax huv jông txơưr thiêx cxơưz cxiz tâu tsôngv kruô tuôx sêiz shuôk".

             Đros trâu têx tox trôngz câuv har jông jav thiêz cxuô hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor, cxuô ntênhk hội, qơư ndis uô si cux chênhr zos cxơưz cxiz tỉnh Yên Bái huôv tsar cov yênhx iz thax tsav qơư muôx chôngz lênhx kruô tuôx sêiz shuôk. Thiêz hâur shông no, tỉnh Yên Bái zuôr tok cov tâu 1,5 triệu lênhx kruô hâur têz qơưs thiêz sâuv ntiêx têz tuôx ndis uô, sêiz shuôk têz qơưs txos tsênhv qơư co./.

Tsu cxêik nhênhv-Đinh Tuấn

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC