Pơhrăm brơi dong, pơmut mơnuih mut Ping gah kơ hlăk ai nao ngă tơhan
Thứ sáu, 06:00, 01/03/2024 Nguyên Nhung VOV1/Siu H’ Prăk pơblang Nguyên Nhung VOV1/Siu H’ Prăk pơblang
VOV4.Jarai – Đing nao thâo, hmâo kơčăo bruă pơtô pơhrăm, pơtô brơi dong mơnuih mơbruă pioh pơlar mơnuih mut Ping gah amăng hlăk ai prăp lui nao ngă tơhan lĕ bruă mă tŭ yua mơ̆ng lu gưl ping gah gong gai hơdôm anih anom amăng bơyan ruah mơnuih nao ngă tơhan thun anai, kiăng hmâo dong tơhan plơi pơgang mă pô, pơhlôm hlâo mơnuih mă bruă ƀơi plơi pla. Kơnang kơ tơlơi lăng ba anun, hmâo lu hlăk ai ư-ang dưi mut Ping gah hlâo kơ hrơi nao ngă tơhan thun anai, jing pran pơtrut hlăk ai tuh rơyuh pran jua kơ bruă pơgang, pơdŏng lŏn ia.

Giăm hmâo sa rơwang hrơi tơjuh hlâo kơ nao ngă tơhan, sit nik jing ling tơhan, Tống Duy Nam, dô̆ ƀơi phường Phúc Thành, plơi prong Ninh Bình hmâo ư-ang ngă lơphet pơmut Ping gah, dưi dŏng lăi pơtŏng ƀơi anăp khăn gru Ping gah, khăn gru lŏn ia. Nam kơnong kơ sa amăng mrô 177 čô mơnuih hlăk ai mơbruă amra nao ngă tơhan dưi hmâo gưl ping gah, gong gai tơring čar Ninh Bình pơhrăm hrơi dong hăng pơmut Ping gah. Dŏng amăng khul Ping gah lĕ sa pran pơtrut prong biă pioh Nam gum hơgôp pran jua hlăk ai kơ lŏn ia.

  “Kâo mut Ping gah ƀuh mơ-ak biă, ư-ang biă yua kơ pô lĕ sa amăng hơdôm mơnuih dưi mut Ping gah. Amăng khul tơhan kâo amra pơhrua kơjăp bruă pơhrăm drơi pô, pơhrăm juăt pô pioh jing ling tơhan ba gru hlâo”.

  Ăt amăng tơlơi ư-ang anun mơn, dua čô ling tơhan phrâo mơ̆ng plơi prong jưh jom lĕ hlăk ai La Đức Thắng dô̆ ƀơi phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai hăng Phạm Thế Anh, dô̆ ƀơi phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm hmâo pơsit rơđah hloh bruă gơgrong mơ̆ng drơi pô amăng hơdôm hrơi ngă tơhan hăng lơm tuh rơyuh pran jua pô tơdơi anai. La Đức Thắng lăi pơthâo:

 “Lơm dưi mut Ping gah kah hăng ră anai, bruă gơgrong kiăo tui anun ngă kâo čang rơmang dưi tuh rơyuh pran jua pô hăng ăt čang rơmang mơ̆n jing sa mơnuih ping gah ngă gru hlâo”.

Phạm Thế Anh, dô̆ ƀơi phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm lĕ pơtŏng sit:

“Kâo ư-ang dưi mut Ping gah hlâo kơ kâo nao ngă tơhan, laih anun kâo ƀuh drơi pô kâo khom gir run hăng tơdơi 12 blan lông lăng amra jing sa mơnuih ping gah klă kơ lŏn ia. Lơm nao ngă tơhan kâo pơhrăm klă, ngă giong klă hơdôm bruă hmâo jao”.

  Ƀing hlăk ai dưi mut Ping gah hlâo kơ nao ngă tơhan lĕ hlăk ai mơbruă, amra ngă prăp drơi pô nao ngă tơhan, hmâo tơlơi pơmin hur har pran jua hăng bruă mă ƀơi plơi pla, hmâo tơlơi čang rơmang dŏng hăng khul Ping gah dưi hmâo gưl ping gah hơdôm anih anom lăng ba pơhrăm brơi, pơmut Ping gah. Anai lĕ tơlơi wai lăng kơjăp pok pơhai mơ̆ng mơnuih apăn bruă gưl plơi pla, kah hăng tơlơi lăi pơthâo mơ̆ng ơi Trần Duy Nam, Khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang să Gia Thịnh, tơring glông Gia Viễn, tơring čar Ninh Bình:

“Dong mơ̆ng yak blung a, ƀing gơmơi hmâo bưp hăng ƀing hlăk ai gum djru hăng hlăk ai hmâo tơlơi pơmin klă hăng hmâo ruah ƀing hlăk ai nao hrăm, ăt kah mơ-ak mơn thun anai să hmâo pơmut hmâo 2 čô mơnuih hlăk ai mut Ping gah hlâo kơ nao ngă tơhan. Kiăng pơhlôm hơdôm tơhnal pơkă hăng tơhnal anun, sang anô̆ anom bruă, khul ping gah ăt hmâo lăng ba mơn, djru gum, ngă gal brơi”.

Lu anih anom ăt pơsit mơn pơlar mơnuih ping gah amăng hlăk ai nao ngă tơhan lĕ sa bruă pơplih phrâo, khă hnun hai mrô hlăk ai nao ngă tơhan dưi mut ping gah ƀơi rim anih anom lĕ pha ra. Ƀôn prong Hà Nội amăng tal ruah tơhan thun 2024 hmâo pơmut brơi 15 čô mơnuih mut ping gah hlâo kơ nao ngă tơhan, dưm dưm hăng mrô ƀiă hloh 0,4% mrô mơnuih hlăk ai nao ngă tơhan, samơ̆ abih bang hlăk ai nao ngă tơhan dưi hrăm brơi bruă Ping gah. Đại tá Đào Văn Nhận, Kơ-iăng Khua ngă rah Khua pơphô bruă Pơtrun bruă ling tơhan plơi prong jưh jom Hà Nội brơi thâo:

 “Thun anai ƀôn prong ăt đing nao git gai mơn, črâo ba hăng dưi pơjing yak pơplih phrâo, amăng anun 30 bôh quận, tơring glông leng kơ pơphun pok hơdôm anih hrăm bruă ping gah kơ mơnuih mă bruă tơdơi kơ nao pel ĕp tơlơi suaih pral, djop tui tơlơi pơkă nao ngă tơhan, amra nao ngă tơhan gum hrŏm anih hrăm bruă ping gah hlâo kơ nao ngă tơhan”.

Pơhrăm brơi dong, pơmut mơnuih mut ping gah kơ hlăk ai nao ngă tơhan lĕ sa hơdră pơtrun prong ƀơi lu anih anom. Tui mrô yap akă djop, hơdôm bôh tơring čar, ƀôn prong amăng đơ đam dêh čar hmâo pơmut brơi laih hơdôm rơtuh čô mơnuih mut ping gah lĕ hlăk ai mơbruă nao ngă tơhan. Anai dưi lăng lĕ bruă mă tŭ yua, prăp lui, pơđĭ tui rơnoh kơjăp bruă kơđi čar amăng hlăk ai nao ngă tơhan hăng dô̆ pơjing phun than pơhrăm brơi dong, pơjing khul mơnuih kơ hơdôm bôh anom bruă ăt kah hăng mơnuih apăn bruă phun mơ̆ng khul tơhan plơi pơgang mă pô, pơhlôm hlâo mơnuih mă bruă ƀơi plơi pla tơdơi kơ hlăk ai giong bruă ngă tơhan pơwot glăi./.

Nguyên Nhung VOV1/Siu H’ Prăk pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC