Đas jos thiêz siv nênhx hnuz 3-4-2024
Thứ tư, 10:39, 03/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Cxuô faz tsưr ziv phax tar moz vưv

Nam: Cxax yuôx phax moz cxix cxuô trâu đêr, yưk thiêz tror cxax đuô hâur yênhx shông lơưr nganhx thú y li heik kriê.

Nữ: Tsi tso đêr, yưk muk tov têx cêr; đêr tso muk tov cêr tsuv chox tơưz bos kror ndâux. Muôz ciês têx đêr, yưk moz vưv lok sik njuôs xav moz vưv hâur thax tsav muôx moz vưv huôv xênhz chox muk tuô phâuk, hlơưr ciês por tsês

Nam: Tsi cor, đros đêr, yưk uô si. Nênhs trâus đêr, yưk tov tsuv muk cxax yuôx vắc xin phax moz nzor thiêz cxax cxix cxuô têx côngz yuôx lơưr bác sĩ li heik kriê;

Nữ: Thâuv trâus đêr, yưk tov, khơưz, thiêz zeiv tsuv:

Nam: Tsuv nzuôr ciês kror cxaz đros yuôx phongx thiêz đêx hur tsi so hâur 10-15 phênhz, đhâu co zôngv cồn 70 độ lok sik yuôx tuô caz moz chiê txu gris chor caz moz ntơưv kror cxaz.

Nữ: Tsi uô kror cxaz trâus ntuôs lox nzir. No zos tsưr ziv chơưv kho muôx chêx cuk tiv zix chiê phax tar moz vưv. Đhâu co tsuv chox ciês nênhs trâus saz muk qơư y tế jê tiv zix chiê tâu heik kriê thiêz chơưv kho moz ziv nzor ziv jông.

Nam: Thâuv lênhx nênhs co trâus đêr, yưk tov, luz kror cxaz co tsi krưr ntov, tsi uô kror cxaz trâus ntuôs nzir, tsi xơưk kror cxaz ntov, tsi zôngv yuôx njuôz chơưv kho moz vưv.

Nữ: Muk ciês qơư y tế jê tiv zix chiê ciêr chênhr tâu heik kriê thiêz cxax yuôx phax moz vưv. Hâux lưv seiz njuôs thiêz kho moz phax tar moz vưv txix cxax yuôx vắc xin thiêz huyết thanh phax moz vưv tsuv tâu uô ziv nzor ziv jông hâur 72 six hơưv đhâu thâuv trâus tov. Tsi zôngv yuôx njuôz chơưv kho moz, tsi uô nênhz kho moz vưv. Tsuôk cxax yuôx phax moz thiêx phax tar tâu moz vưv.

Nam: Hâur 6 luz hlik đhâu thâuv cxax yuôx vắc xin phax moz vưv, tsôngv box tsi hâuk chơưr bia….tsik zôngv cxuô zav yuôx thiêx tsik uô zênhr shar txos chor yuôx vắc xin cxax phax tar caz moz vưv hâur luz chêr, viv li hâur ntu co thâuv muk seiz njuôs thiêz kho moz tsuv hêik trâu bác sĩ pâuz zuk tsênhv cxax yuôx phax tar moz vưv./.

TTKSBT Bắc Giang-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC