Nriêr pauz cêr chêi têz qơưk hnuz 23-2-2024
Thứ sáu, 10:53, 23/02/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Phax tar hluôr tơưs chis cuz por vêv jôngr nhoz tox siêz Sơn La

Iz jiês jiês khiêz phêv hâur jos, xênhz huôx tsôngv box nhoz xã tox siêz Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cux zos jiês tsôngv box tâu yax mông, muôz siêz jênhv pâuz lok por vêv jôngr, phax tar cuz tox cuz jôngr. Chiê tsôngv box zôngx ziv to tâuz thiêz ndo, cán bộ xã, jêx jos, hạt qênhz jôngr tsênhv yax mông txix luk Thái, luk Hmôngz; đros têx cxeix laov đuôz shav jông lok jôngr li têx liv zix, tsưr ziv phax tuô cuz tox cuz jôngr, têx hâux lưv trâus txưr cux xưk li têx cui tênhv xưv bluô….Tix lâuk Lò Văn Tiên, nhoz jos Nong Tàu Thái, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La pheiz kênh: “Cur thiêz tas nro pox nhuôk nhoz no por vêv jôngr li tsi ntor luôx jôngr, tsi uô hluôr tơưs cuz jôngr, por vêv jôngr, chos jôngr ntơưv têx qơư tsi muôx ntông. Cheix ntux kruôr tsi chiv chir luôx, hlơưr têz tsi trơưk chei”

          Hâur 58 cxênhz 200 hecta ntâu jôngr nhiv no muôx nhoz huyện Mai Sơn mak jôngr lâuk tsav 85% ntâu, chor tsênhv yuôr zos jôngr chos yiêz. Qir lok trâu cheix ntux kruôr shông no, Hạt qênhz jôngr huyện Mai Sơn tưz heik chính quyênx têx cấp, yênhx lix 24 ban chox kriê lok phax tar cuz tox cuz jôngr, têx tuêv tsôngv box por vêv jôngr. Tsưr tsix cir cam kết seiz car por vêv jôngr thiêz phax cuz tuô cuz jôngr hâur Chủ tịch UB xã, thị trấn thiêz têx ban seiz car jêx jos, tiểu khu, hâur tsar jos thiêz tsôngv box. Zơưv Trịnh Vinh Hiển, Hạt tsar Hạt qênhz jôngr huyện Mai Sơn thôngz xor mông: “Jôngr sâuv thax tsav huyện Mai Sơn phênhv ntâu zos jôngr chos yiêz, jôngr muôx ntâu shôngz ntâu…zôngx ziv trâus cuz siêz. Viv li Hạt qênhz jôngr sik côngv đros phongx kôngz nuv heik trâu UB huyện tsưr ziv por vêv jôngr hâur cheix ntux kruôr, hâur co heik UB têx xã, thị trấn thiêz têx tsưr jôngr chuv tôngv krêz uô muôx chêx cuk côngz xưv phax cuz tuô cuz jôngr, taz por tsưr ziv 4 ntơưv qơư, phax tar zos hâux lưv tsênhv, đros chinhz yênhx por vêv thiêz huôv tsar jôngr zos tas nro cxix luôk chính trị, thiêz xã hội li txơưx jênhv”

          Sâuv thax tsav ntus đriv Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tuêv seiz car por vêv jôngr têx jos khênhr muk qênhz yuôx, seiz car têx thax tsav jôngr, chungz fênhx 2 jiês iz luz hlik, hâur cheix ntux kruôr mak chuôz tsar ntâu đuô. Tsi taz por vêv jôngr ntông, shông đhâu, pox nhuôk jos Chiềng Khương tsênhv tâu thêv 40 tsov đeiv ntâu nhiêx txiêx jix vuv tênhx qơư jôngr, khov seiz car jông 360 hecta ntâu jôngr, chuôz cxaz pox nhuôk li đas jos, txơưx jênhv chiê por vêv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr. Zơưv Quàng Văn Giới, Bí thư Chi bộ, Tsar jos Chiềng Khương, xã Chiềng Khương puz pâuz: “Hâur tuêv por vêv jôngr pêz muôx 32 lênhx nênhs, thâuv muôx cuz jôngr mak pêz huiz tôngv muk tuô hluôr tơưs, tsi chiê chis cuz lox. Pêz sik côngv đros lưx lươngv pênhz phax, yax six luôx cêr cêv kuôk hluôr tơưs txeik cuz, uô hâur niêx shông, thiêz sik pheiz côngz muk qênhz yuôx”.

          Tỉnh tox siêz Sơn La nhiv no muôx zuôr xar 677 cxênhz hecta jôngr, lơưr têx nganhx muôx txơưx jênhv, hâur qênhx shênhx qiv hơưv li nhiv no, Sơn La tâu njuôs pov cuz tox cuz jôngr cấp 3, cấp 4, njuôs xav cuz jôngr zuôr muôx yưv thâuv tưs cux tsi pâuz.

          Tsi taz bax lưx lươngv qênhz jôngr phưv txơưx thax tsav taz por nhoz têx thax tsav, Sơn La cux tsov cưv chuôz tsar sik côngv đros lưx lươngv qênhz jôngr, công an, quân đội thiêz chính quyênx tiv phaz, tsưr jôngr thiêz tsôngv box uô tsưr ziv “por vêv jôngr txos qơư”. Zơưv Trần Dũng Tiến, Phưv giám đốc Sở kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz tỉnh Sơn La heik: “Pêz chêx chôngk uô ntêx zos yênhx lix Ban chox kriê por vêv jôngr têx cấp, têx tuêv seiz car por vêv jôngr, yax six pheiz côngz jor, yênhx shông pâuz tâu qênhx shênhx; uô tiêr têx tsưr ziv seiz car, por vêv jôngr trâu tas nro têx tsưr jôngr, têx cấp chiê ciêr chênhr huôx tôngv thâuv muôx cuz jôngr, ciêr chênhr huiz tôngv lưx lươngv tuô cuz jôngr cux xưk li por vêv mênhv chêx jôngr nhiv no muôx”./.

Lê Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC