Ding kơna Ping gah, Khua Anom bruă pơtom hiăp Ping gah Lê Hoài Trung jơnum lăng amăng tivi hăng Khua anom bruă pơtom hiăp Ping gah Cộng sản Cuba
Thứ sáu, 00:00, 01/03/2024 VOV/Siu H'Mai pơblang VOV/Siu H'Mai pơblang
VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (lơ 29/2), ƀơi Sang bruă Pơtom hiăp Ping gah, Ding kơna Ping gah, Khua anom bruă pơtom hiăp Ping gah dêh čar Lê Hoài Trung hơmâo jơnum lăng amăng tivi hăng Khua anom bruă pơtom hiăp Ping gah Cộng sản Cuba.

Ƀơi mông jơnum, dua bơnah lăi pơthâo kơ tơlơi hmư̆ hing yôm mơ̆ng rim ping gah, rim boh dêh čar, kơ hơdôm bruă yôm phun mơ̆ng dua ping gah amăng hrơi blan giăm anai; lăng glăi tơlơi rô nao rai, hơdră ngă bruă abih bang hăng hơdôm bruă phun amăng tơlơi rô nao rai dua ping gah.

Dua bơnah tŭ ư pơtrut tui hloh dong bruă lăi pơthâo, pơphô bruă, pơtrut pơsur ngă tui hơdôm tơlơi kĭ pơkôl kơplah wah Khua mua dua Ping gah, dua Kơnuk kơna; tŭ ư hrŏm pơtrut tui pơsir hĭ tơlơi dŏ gun đah mơ̆ng ngă hrŏm kjăp hloh amăng bruă sĭ mơdrô, pơkra gơnam, tuh pơ alin; ngă gêh gal brơi anom bơwih ƀong dua boh dêh čar mă bruă jai hrơi tŭ yua, biă ñu amăng bruă ngă hmua. Ơi Lê Hoài Trung lăi Ping gah, Kơnuk kơna hăng mơnuih ƀôn sang Việt Nam lêng kơ dong yua bruă hơkrŭ djơ̆ gal mơ̆ng Ping gah, Kơnuk kơna hăng mơnuih ƀôn sang Cuba adơi ayong giăng mah.

VOV/Siu H'Mai pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC