Hơdră bruă “Kâo khăp Lŏn ia kâo” thun 2023 ƀơi Kon Tum 
Thứ hai, 15:52, 21/08/2023 VOV Tây Nguyên/Nay Jek pơblang VOV Tây Nguyên/Nay Jek pơblang
VOV4.Jarai-Hơdră bruă anai bang hyu pơtrut pran jua kơsung nao pơ anăp yua kơ ană plơi pla hăng ba boh pơhiăp lăi nao tơlơi khăp kơ plơi pla, lŏn ia mơ̆ng ƀing hlăk ai čơđai rơnuk anai.

Ƀrô hơdor glăi tal 78 thun Hrơi  hơkrŭ blan čơpăn tŭ yua hăng Hrơi akŏ pơdong kơnuk kơna dêh čar lơ 2/9, ƀơi tơring glông giăm guai dêh čar Ngọc Hồi, Khul hlăk ai tơdăm dra Việt Nam tơring čar Kon Tum ngă hrŏm hăng Khul hyu djru tơlơi khăp pap dêh čar amăng kual Dap Kơdư pơphun jơnum hơdră anăn “Kâo khăp lŏn ia kâo” thun 2023. Hơdră bruă anai bang hyu pơtrut pran jua hlăk ai kơsung nao pơ anăp yua kơ ană plơi pla hăng ba boh pơhiăp lăi nao tơlơi khăp kơ plơi pla, lŏn ia kơ ƀing hlăk ai čơđai rơnuk anai.

Hơdră bruă “Kâo khăp lŏn ia kâo” thu 2023 dưi pơphun tŭ yua yôm biă mă hăng hơmâo rơbêh 400 čô tơdăm dra mut phung, hlăk ai gum hrŏm mơ̆ng 6 boh tơring čar kah hăng : Dak Lak, Gia Lai, Dak Nông, Lâm Đồng, plơi prong Phan Thiết tơring čar Bình Thuận hăng Kon Tum. Ƀơi plơi Đak Mế, să Pơ Y, tơring glông Ngọc Hồi, hrŏm hăng pơphun jơnum, dŏ hơmâo hơdră adoh suang, bưp nao rai, bơ ră ruai hăng mơnuih ƀôn sang djuai ania Brâo, djop sang bruă nao djru ba, ƀơk 100 anung gơnam kơ sang anŏ ƀun rin; 250 anung gơnam pơkŏn hơmâo kơdung hră, hơdrôm hră hrăm, hră čih, gơnam yua hrăm hră kơ čơđai sang hră prăp mut thun hrăm phrâo hăng abih tih rơnoh prăk 114 klăk.

Ƀrô djơ̆ tal anai, Khua mua Khul djru tơlơi khăp pap dêh čar ƀơi kual Dap Kơdư hơmâo ƀơk 400 phun kyâo boh makka djuai boh khôih phrâo kơ sang anŏ ƀun rin mơnuih djuai ƀiă kiăng ba pla, pioh pơblih pơđĭ tui tơlơi hơdip mơda sang anŏ.

 

 

VOV Tây Nguyên/Nay Jek pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC