Jơnum khua mua prong tal 55 Khul wai lăng tơlơi dưi ană mơnuih Sang gum hơbit djŏp dêh čar: Việt Nam gum pơgôp lu hăng gơgrong bruă
Thứ sáu, 14:24, 01/03/2024 VOV/Siu H'Mai pơblang VOV/Siu H'Mai pơblang
VOV4.Jarai - Jơnum khua mua prong tal 55 Khul wai lăng tơlơi dưi ană mơnuih Sang gum hơbit djŏp dêh čar sit nik pơđut amăng lơ 29/2, ƀơi Giơ-ne-vơ, Thuỵ Sỹ. Grup khua mua mơ̆ng Việt Nam yua Ding jum pơtom hiăp Bùi Thanh Sơn ba jơlan nao pơhmư̆ hăng hơmâo tơlơi đĭ pơhiăp yôm, pơƀuh tơlơi gum djru hăng tơlơi grong bruă mơ̆ng Việt Nam hăng hơdôm tơlơi lông lăng hloh mơ̆ rŏng lŏn tơnah glăk bưp.

Thun 2023, rơnoh đĭ kyar bơwih ƀong mơ̆ng Việt Nam ăt hơmâo rơbêh 15%. Mrô sang anŏ rin hrŏ trun dŏ 3%. Bruă djru mơnuih ƀôn sang bơwih ƀong hơdip mơda ăt hơmâo ngă na nao, jing bruă yôm phun, hăng rơnoh giăm 3% GDP amăng lu thun. Thun 2023, Việt Nam ba sĭ rơbêh 8 klăk tơn braih, djru pơhlôm braih apiăng hăng tơlơi dưi hơmâo mă braih huă añăm ƀong kơ hơdôm klăk čô mơnuih ƀơi djŏp kual ƀơi rŏng lŏn tơnah.

Hăng tơlơi đĭ pơhiăp, Khua ding jum pơtom hiăp Bùi Thanh Sơn kiăng bang hyu hăng gơyut gơyâo ƀơi jar kmar mơ̆ng tơlơi ră ruai mơ̆ng Việt Nam anun lĕ: Tơlơi Việt Nam kơđiăng lui amăng lu thun rơgao lĕ tơlơi dưi ană mơnuih hơmâo pơhlôm klă hloh lơ̆m lŏn ia rơngai, hơđong, pơpŭ kơ tơlơi phiăn jar kmar, amăng anun Kơnuk kơna lăng mơnuih ƀôn sang yơh phun akha amăng djŏp hơdră ngă bruă đah mơ̆ng pơhlôm đĭ kyar abih bang hăng kjăp phik.

 

VOV/Siu H'Mai pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC