Ngon tô thứ 5 mự 11 căm bườn 4 pì 2024- Pưng côn phảu đù nẳng nghĩa trang Điện Biên Phủ
Thứ năm, 17:04, 11/04/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 5 mự 11 căm bườn 4 pì 2024- Pưng côn phảu đù nẳng nghĩa trang Điện Biên Phủ

Pưng côn phảu đù nẳng nghĩa trang Điện Biên Phủ

          Mự đàư cọ xương nặn, té 5 chơ tứn chạu, pưng nhân viên phảu đu nẳng Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia A1, thanh phố Điện Biên Phủ cọ mi nả vạy khày tu, tặp cọng chuông hong côn dân ma pắc bók tảy hương chư ớn công khùn pưng anh hung liệt sĩ. Ưởi Lo Thị Lịch, côn tánh phảu đù Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 tỉnh Điện Biên tô: Ặn lỏ nả vịa ưởi lâng dệt chu mự cuông cá pi cắp hùa chàư  hặc panh ín xương. Pưa đối cắp ưởi, 645 nen heo nẳng cuông nghĩa trang cọ pék xương tay hươn khòng chảu:

          “Cắp dan chôm mâng 7/5, 27/7 hư mự nưng cắp xum khỏi pày té 5 chơ tứn chạu. Xum khỏi tẳng cốc phẻo phắt, tọn tăm, đoàn đàư ma chảu cọ khặn khang đi chăn. Dệt cắp hùa chàư quý panh khòng chảu, dệt xương xư chơ pi nọng lỏ khék hư va tay hươn liệt sĩ ma dam hên xum khỏi lăm đù nen heo pẹk sàư, dàu dà co bók nẳng pưng nen heo hảu pống chăn hư khék hư va tay hươn cọ hên ún chàư. Chảu đảy kin dú xương mự nị lỏ pưa mi pưng liệt sĩ, chảu đu pưng liệt sỹ xương tay hươn khòng chảu, lăm đù nen heo liệt sĩ đi to đaư lỏ chảu nhương muôn chàư to nặn.

          Lẹo đối cắp ưởi Nguyễn Thị Nhung, nhân viên tánh phảu đu Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, cài 30 pi dệt nả vịa nị cọ pên quén khơi cắp tựng nen heo, tựng cốc cò mạy, tang pày ma nẳng nghĩa trang nị. Ma cắp nả vịa  nị xương bùn đi tặt tánh hảu, cuông chơ mi lai luông lựa chọn pưng nả vịa, pưng bón dệt chọp khọ cắp băng cấp khòng chảu hák va ưởi cọ quyết định cạt kiên tạu họt chơ đàư báu dệt đảy chắng dặng:

          “Mi xương va nẳng nọk mi lai khù đảy chau lò ngắm pun, hák va cắp vịa dệt nị pi nọng xum khỏi đảy mi hùa chàư sệt sư. Báu hao dệt lạ, đảy dệt năm chăm nẻn, nan chàư. Tang nọk cọ chi ngắm pi nọng phảu đu nghĩa trang pày dệt công kin ngơn lương vạy mi puông kin luông dú tẹt tiêng thôi”.

          Tỉnh Điện Biên khay nị mi 8 nghĩa trang liệt sĩ cắp cài 6.600 nen heo liệt sĩ lay kinh cuông pưng dan xi xôn xấc chất mương, cuông nặn mi dáo 5.280 nen heo hê nhẳn danh đảy nang quam khòng liệt sĩ. Toi biên mai khòng cơ quan mi chức quyên tỉnh Điện Biên, tênh mết liệt sĩ lay kinh, phằng miện mưa khoẹ cài bấng đu nhẳn danh nẳng cuông phổng lỏ cài 17.400 liệt sĩ, hák va số liệt sĩ hê sáo hên, hê tọp hòm đảy nẳng cuông phổng nhăng áo lài. Ưởi Đinh Thị Ly, đoàn viên thanh niên tỉnh Điện Biên tô:

          “ Chảu tô khỏi cọ lâng tảy hương nẳng pưng nghĩa trang khong tỉnh, ặn lỏ bón vạy chăm chứ công khun  pưng anh hung liệt sĩ, xum ý, ai, ào à tánh phảu đù nghĩa trang dom lài khù hặc panh, ín xương vạy tọn tăm, phẻo phắt hảu pẹk sàư, kheo chăn.

          Lằng 70 pi lang xôn pẹ Điện Biên Phủ mự nị cọ mả khày khèo chăn cuông nen mương chum yên. Nẳng pưng nghĩa trang liệt sĩ, pưng côn phảu đu nghĩa trang hạng mự cọ nan chàư lăm đù, phẻo phắt pưng nen heo, hảu phi khuôn pưng anh hung liệt sĩ lâng hên ún mốc, ún chàư chơ non dú nẳng bón đin Điện Biên Phủ./.

                                                                   Vũ Lợi – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC