Mơnuih ngă hmua Dak Lăk hok mơ-ak yua tiu đĭ nua
Thứ tư, 09:32, 28/02/2024 VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang
VOV4.Jarai - Hrơi blan anai, lu plơi pla ƀơi tơring čar Dak Lăk glăk truh bơyan pĕ tiu. Nua tiu glăk đĭ rim hrơi, mơnuih pla tiu hok mơ-ak čang rơmang nua pơmă amra hơmâo hơmăi prăk kăk, plai ƀiă mơn rơngiă prăk tuh pơ alin.

Ƀơi hơdôm blah đang tiu ƀơi tơring čar Dak Lăk, hơdôm hrơi anai, bruă pĕ pơhrui tiu dik dik. Mơnuih ngă tiu hok mơ-ak mơn lơ̆m tiu pơmă. Ră anai nua ñu năng ai ñu 89.000 - rơbêh kơ 90.000 prăk/kg. Tơring čar Dak Lăk hơmâo giăm 32.000 hektar tiu, mrô tiu pơhrui hơmâo giăm 80.000 tơn.

Bruă nua tiu đĭ trun mơ̆ng hlâo, lŏn adai ƀu lăp ngă răm phun pla, nua gơnam ngă tiu, prăk apah mơnuih mă bruă pơmă mơn, anun jing mơnuih ngă tiu tơnap hăng bơngơ̆t biă mă. Nua tiu glăk đĭ mơ̆ng akŏ bơyan thun 2024 jing tơlơi hok mơ-ak biă kiăng mơnuih ngă hmua hơđong pran jua tuh pơ alin pơđĭ kyar kjăp đang tiu.

VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC