50 boh tơring glông hăng rơbêh 1.200 boh să amăng dêh čar amra pơmut hrŏm kiăng aset ƀiă anom bruă kơnuk kơna
Thứ sáu, 14:19, 01/03/2024 VOV/Siu H'Mai pơblang VOV/Siu H'Mai pơblang
VOV4.Jarai - Tlam lơ 28/2, ƀơi sang bruă Kơnuk kơna, Kơ-iăng khua dêh čar Trần Lưu Quang git gai jơnum tal 1 Anom bruă git gai dưm dăp anom bruă kơnuk kơna gưl tơring glông, să rơwang thun 2023-2030. Him lăng tơdơi kơ dăp glăi amra hrŏ trun 633 anom bruă gưl tơring glông, să.

Tui hăng kơčăo bruă dưm dăp mơ̆ng hơdôm tơring čar, ƀôn prong, mơ̆ng anai truh pơ thun 2025, 50 boh tơring glông hăng rơbêh 1.200 boh să amăng dêh čar ta amra hơmâo pơmut hrŏm đah mơ̆ng hrŏ trun anom bruă kơnuk kơna, plai ƀiă huač prăk, wai lăng klă hăng bơwih brơi mơnuih ƀôn sang klă hloh. Tơdơi kơ dăp glăi, him lăng hơdôm anom bruă gưl tơring glông hăng să lêng kơ hrŏ trun. Biă ñu mrô anom bruă gưl tơring glông kiăng dưm dăp lĕ 50 anom bruă, tơdơi kơ dăp glăi hrŏ trun 14.

Anom bruă gưl să hơmâo dăp lĕ 1.243 anom bruă, tơdơi kơ dăp glăi hrŏ trun 619 anom bruă. Klah čun ƀơi mông jơnum, Kơ-iăng khua dêh čar Trần Lưu Quang pơsit bruă dưm dăp glăi anom bruă gưl tơring glông, să rơwang thun 2023-2030 jing tơlơi pơtrun prong mơ̆ng Ping gah, kơnuk kơna, laih dong pơsit tơlơi gir run mơ̆ng hơdôm boh ding jum, anom bruă amăng bruă dưi ngă giong năng ai 60% mrô bruă hơmâo jao.

VOV/Siu H'Mai pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC