Ngă yang Pơphun glăi bruă mă ƀơi Pra yang Trần bơyan bơnga Giáp Thìn 2024
Thứ bảy, 10:54, 24/02/2024 VOV/Siu H'Mai Pơblang VOV/Siu H'Mai Pơblang
VOV4.Jarai - Ngă yang Khai ấn pơphun glăi bruă mă Pra yang Trần bơyan bơnga Giáp Thìn thun 2024 hơmâo pơphun amăng mlăm tom brơi lơ 14, mơguah hrơi anai lơ 15 blan 1 blan di, ƀơi Anih gru đưm pra yang Trần, tơring čar Nam Định.

Amăng mông ngă yang: tŭi ñang, lăi pơthâo pơphun mă bruă, tơkung gơnam ngă yang, hơduah kơ yang lăng ba mơnuih ƀôn sang rơnuk rơnua, yâo mơ-ak, laih anun pơtă pơtăn kơ rơnuk ană tơčô mô yâo thâo “mơñum ia hơdor kơ pô klơi”, pơpŭ kơ rơnuk Kơnuk kơna ơi pơtao Trần - sa rơnuk kơna hmư̆ hing pơdrong sah rơnuk rơnua mơ̆ng đưm hlâo. Hrơi ngă yang pơwơ̆t glăi mă bruă jing tơlơi phiăn hiam kiăng ơi pơtao ngă yang adai, yang lŏn, pơpŭ kơ ơi yă đưm, hơdor bơni kơ lŏn ia, ơi yă ta đưm hơmâo akŏ pơjing hăng djă bong lŏn ia.

4 boh hră hơmâo kač lĕ “Tích phúc vô cương” jing hơdip klă ngă bruă hiam mơ̆ ơi pơtao Trần brơi kơ ană tơčô kiăng bang hyu tơlơi klă hiam, pơtô djŏp kơnung djuai djă pioh na nao gru grua, tơlơi phiăn, tơlơi pơmin, khŏm hơdip hiam kah tơdơi anai mơ̆ng hơmâo tơlơi hơdip kjăp. Tơlơi ngă yang tŭi ñang kơ djŏp rơnuk ơi pơtao Trần pơphun ƀơi Pra yang Thiên Trường yua Jơnum min mơnuih ƀôn sang plơi prong Nam Định git gai. Tơdơi kơ anun lĕ tơkung gơnam ngă yang, pơphun mơ̆ng lan pra yang Cố Trạch mơ̆ng bah amăng mut truh pơ pra yang Thiên Trường.

 

VOV/Siu H'Mai Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC