Kơ-iăng khua dêh čar ơi Lê Minh Khái git gai jơnum khul git gai wai lăng nua sĭ mơdrô mơng Kơnuk kơna
Thứ năm, 07:00, 12/10/2023 VOV/Siu Đoan Pơblang VOV/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (11/10) ƀơi Ƀirô kơnuk kơna, khua apăn bruă Ping gah, Kơ-iăng khua dêh čar ơi Lê Minh Khái, Khua khul git gai mông jơnum Khul git gai wai lăng nua sĭ mơdrô mơng Kơnuk kơna pok pơhai bruă jao mơng anai truh rơnuč thun.

Kiăng pơhlôm brơi kơ bruă sĭ mơdrô gơnam, gơnam yua pơhlôm brơi djop kơ mơnuih ƀon sang, sit biă ñu mơnong ƀong huă, gơnam tam pơkŏn, biă mă ñu pơhlôm gơnam sĭ amăng bơyan ngui ƀong tết rơnuč thun.

Kơ-iăng khua dêh čar ơi Lê Minh Khái rơkâo djop ding jum, gơnong bruă, ƀon lan kiăng kiăo tui tơhnal pơkă ba tơbiă, ngă tui khut khăt hơdôm tơlơi git gai mơng Kơnuk kơna hăng Khua dêh čar. Gơgrong kiăo tui lăng kjăp nua sĭ mơdrô gơnam, prăk kak trun nua amăng rŏng lŏn tơnah, hmao tlôn pơhŭi hlâo bruă prăk kak trun nua amăng lŏn ia, ngă tui tŭ yua hăng hơdeč hmar amăng gơgrong git gai wai lăng, ngă hơđong nua sĭ mơdrô gơnam tam kơnuk kơna wai lăng.

VOV/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC