Cxiv tsa Đảng hnuz 26.01.2021
Thứ ba, 10:41, 26/01/2021

Hêik têx tsưr ziv, siêz xar trâu hâur ntâuz ntơưr Đại hôiv 13

 

 

Zos qơư kinh têr-chính trị chênhr nhoz tỉnh Lào Cai, txix ciês thâuv muôx Trung ương, tỉnh li chox kriê, thành phố Lào Cai zos iz hâur chor Đảng bộ uô ntêx hlo kriz uô hêik cxaz nzir trâu têx ntâuz ntơưr hâur Đại hôiv Đảng tas nro têz qơưk jiês tiv 13.

Lơưr zơưv Đặng Song Nam, Tsar ban tsưr tsix Thành ủy Lào Cai, chênhr thâuv sêiz lax, hêik cxaz nzir trâu têx ntâuz ntơưr hâur Đại hội Đảng huv đros, cê paz trâu Đảng, cê tâu pêx xênhv moz siêz txos.

Muôx chor nênhs txux chi siêz chôngz đuô cxuô thax tsav qơư txơưr hâur tỉnh, thành phố Lào Cai tsêx trung muôx 10 cxênhz ntâu lênhx Đảng viên xênhz huôx lơưr Ban Chấp hành Trung ương li cui tênhv 213 thiêz xar muôx 500 lênhx cán bộ so lâul zos Ban Thường vụ Tỉnh ủy sêiz car. Zơưv Nam puz pâuz, thành phố tưz moz siêz tiv zix txos trâu chor nênhs no têx ziv chênhv: “Pêz chiê pêx xênhv hêik têx tsưr ziv siêz xar; thôngx cxix, tsêx trung trâu chor nênhs muôx txux chi, muôx chênhz zênhv, moz siêz chiê sêiz shuôk jông đuô, txix ntơư, hêik cxaz nzir têx luôs hâux lưv muôx tsơưr lươngv tiv zix trâu Đảng li Đại hôiv”.

Thôngz sâu puz pov, ntu đhâu, tas nro tỉnh Lào Cai tsêx trung tâu 14 cxênhz hêik ccxaz nzir paz trâu Đảng li têx ntâuz ntơưr hâur Đại hôiv jiês tiv 13. Kror tsuv hêik, pêx xênhv têx tsưr ziv hêik cxaz nzir co tsav muôx iz đraz.

Lơưr zơưv Dương Đức Huy, Tsar Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Lào Cai, tas nro têx tsưr ziv, siêz xar hêik, puôr lênhx tâu xa trâu trung ương; txix têx no puz pov tiêk pêz Đảng uô lok six huv đros, đhâu co paz trâu pêx xênhv njênhs siêz đuô trâu Đảng.

Zos lênhx cán bộ, sâu tsês sđ têx tsưr ziv siêz xar nhoz tỉnh Lào Cai, zơưv Huy cux hêik pâuz tiêk: Hur si têx luk hêik cxaz nzir, puôr lênhx tsiv gri. Tsênhv tsênhz, chôngz lênhx Đảng viên, pêx xênhv sir jos hêik cxaz nzir paz trâu têx ntâuz ntơưr hâur Đại hôiv Đảng, viv cxuô lênhx nênhs lok six moz siêz txos thiêz muôx siêz njênhs hâur jiês cơưv no. zơưv Huy hêik: “Thâuv ntêx mak pêx xênhv sơưr đơưk cux lok six moz siêz txos, taz sik nhiv no mak moz siêz txos đuô. Đảng li têx ntâuz ntơưr thâuv ntêx cux tưz hêik txos ntâu lơưv, taz sik têx ntâuz ntơưr hâur Đại hôiv 13 tưz tsik zos hêik tsênhz mênhx mak tsênhv lok six sưv jê. Pêz vav tiêk Đại hôiv Đảng jiês no pêz zuôr uô tâu yênhx côngz”./.

(An Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC