Cxiv tsa đangv hnuz 11.3.2019
Thứ hai, 00:00, 11/03/2019

Tas nro iz xênhv nênhs uô hâu nov thiêz siêz sir jos tir tar luôk hâux lưv tsi jông lok bo xeir uô hâu nov nhoz Quỳnh Nhai

 

                    

          2 shông ntâu đhâu, hâux lưv Chủ tịch UB xã tsi tâu bo xeir uô teiv plor Hội đồng pêx xênhv xã tsênhv six fênhx tâu ntâu lênhx nênhs nhoz xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai ndo njôngr txos. Lơưr tsôngv box, Chủ tịch xã thâuv co zos lênhx nênhs sei đrơưv, muôx txơưx jênhv đros hâux lưv uô thiêz tâu tsôngv box lok six njênhs njôngr txos. Viv li, hâux lưv zơưv tsi txâuk ntơưr bo xeir chiê uô teiv plor Hội đồng pêx xênhv xã uô ntâu lênhx nênhs xar tsi txos. Thiêz iz hâur têx qir tiv tâu pox nhuôs heik txos ntâu zos tiv Chủ tịch zos lênhx nênhs nhoz qơư txơưr tuôx, têx hâu nov txơưr ntơưv xã no ho muôx ntâu lênhx nênhs cxênhz jê, puôr lênhx uô hâu nov lox nhoz xã, muôx têx lênhx zos thường trực cấp ủy, muôx tul nhuôv nxeik zos Phưv bí thư đoàn xã, muôx tul tuz zos phưv chủ tịch HĐPX xã, 2 tul nhuôs xênhz nzưr zos cán bộ công chức xã; đrâuv co tul nxeik, tul vâur, tul hnhaz zos cán bộ chuyên trách nhoz xã...Tix lâuk Lò Văn Phong, Bí thư Chi bộ jos Nà Đo, xã Pá Ma Pha Khinh puz pâuz:

          “ Lơưr cur pâuz mak lok cơ cấu cán bộ xã đ/c Bí thư xã nhiv no muôx tul hnhaz cux zos cán bộ xã; đ/c Chủ tịch mak muôx tul nxeik zos Phưv bí thư đoàn xã. Co nyei cux zos Ban chấp hành Đảng bộ li cơ cấu”.

          Tsi taz nhoz Pá Ma Pha Khinh, hâux lưv iz chuôz zis, iz xênhv nênhs muôx chôngz lênhx nênhs uô hâu nov lox hâur xã cux muôx ntâu nhoz têx xã txơưr hâur huyện Quỳnh Nhai. Tsênhz mênhx, ntơưv xã Mường Giôn, Bí thư Đảng ủy xã muôx tul tuz uô công chức tư pháp hộ tịch xã, tul hnhaz zos Phưv chủ tịch Hội liên hiệp pox niêv xã, tul nxeik xênhz nzưr zos Phưv chủ tịch UB xã. Ntơưv xã Chiềng Khay, muôx iz ntu, phưv bí thư thường trực Đảng ủy xã muôx tul cưr zos Phưv chủ tịch UB xã, tul tuz zos Bí thư đoàn xã, tul nxeik zos công chức Văn phòng Đảng ủy xã....

          Lơưr Tsar Ban tsưr tsix huyện ủy Quỳnh Nhai Lừ Mai Văn, hâux lưv iz xã muôx ntâu lênhx nênhs hâur iz chuôz zis, iz xênhv nênhs uô hâu nov hâur xã zuôr uô muôx yưv têx luôk hâux lưv tsi jông...

          “ Lok vênhv thix sik côngv tês hâur nội bộ mak lênhx nênhs cxênhz jê thâuv tưs cux sik côngv tês đuô. Taz sik hâur krêz uô jênhv vưv mak lênhx nênhs cxênhz jê khênhr tsi car yưr lir txos qơư zos muôx uô cxâuv; lok sik pheiz côngz hâux lưv uô; tiv zix zos đros têx cán bộ tâu bo xeir uô hâu nov hâur xã, zos heik kriê lênhx nênhs txơưr nhoz qơư txơưr tuôx mak phênhv ntâu tsi tâu bo xeir, lênhx nênhs hâur tiv phaz mak lơưr tsuôk khênhr bo xeir lơưr li lênhx nênhs cxênhz jê. Viv li, pêz uô hâux lưv no cux lok six phêv liv”.

          Cxôngx qênhx shênhx no, hli 7/2018, Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai tưz tso tơưv têx Cui tênhv lok hlôngr cán bộ thiêz pheiz cấp, coar lik cán bộ cux xưk li heik kriê, bo xeir cán bộ yiêz. Têx luz hlik kaz shôngk shông 2018, Quỳnh Nhai tưz hlôngr iz cxiê cán bộ uô hâu nov nhoz iz cxiê xã. Hâur shôngk shông no, huyện Quỳnh Nhai tror tso tơưv tsưr ziv hlôngr hâux lưv uô đros cán bộ công chức, viên chức lênhs tov Ban thường vụ Huyện ủy coar lik.

          Lơưr đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Nhai, huyện xav tênhv hlôngr cán bộ, công chức, viên chức lênhs tov li hâux lưv uô zos tsưr ziv coaz tsôngv chiê kriê cxaz cán bộ, paz lơưr tâu pâuz txos thiêz uô jông ntâu vênhv thix côngz xưv nhoz qơư yiêz, muôx pênhr xưv uô jông têx jênhv vưv tâu choz:

          “ Quỳnh Nhai cux lok six tsưv ziv yênhx trus uô lơưr têx cui tênhv. Tiv zix zos BCH tưz sik seiz lax, thâuv thôngx ziv siêz mak thiêx li tso tơưv, tsưr tsix krêz uô. Six hơưv uô, cux tsuv njiz yênhx lênhx cán bộ chiê heik cov lơưr pâuz thôngz. Lênhx coaz txos qênhx liv, muôx têx thâuv muôx lênhx nênhs jeik bê uô ntơưr tuôx muôx lênhx coaz txos chủ trương, cux xưk li tsưr tsix krêz uô côngz xưv cán bộ iz cxiê đồng chí tsi tax tâu trơưk li siêz xar. Huyện li tsưr ziv zos tror pâuz tâu qênhx shênhx chiê thôngx ziv cxôngx tập thể Ban thường vụ txos cơ sở, chiê hlôngr cán bộ, hlôngr hâux lưv uô mak têx cán bộ co tsênhz tsênhz thôngx ziv viv zuk li hâux lưv uô”.

          Tâu seiz zos iz hâur têx hâux lưv phưx txuôx, taz sik côngz xưv hlôngr cán bộ tưz tâu Huyện Quỳnh Nhai truôx siêz uô thiêz tâu xav tênhv zos iz tsưr ziv đros ntâu qơư tsov txos./.

(PVTTTB- Txâur Vax cxeik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC