Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 02-11-2023
Thứ năm, 15:16, 02/11/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Paz tsôngv box tox siêz Sơn La “Nhoz truôx qơư, sir jos huôv tsar cêr uô nox”

        Zos ziv chuôz zis muôx luz nênhx txov nhêv, ntâu shông đhâu, chuôz zis tix lâuk Anh x Hav, nhoz jos Trang Dua Hang, xã Làng Chếu, huyện Bắc Hà, Sơn La thâuv tưs cux xar njôngr cxiv uô tâu iz luz tsêr nhoz truôx jông. Shông 2022, khov têz qơưk li phênhv pênhr paz txưv thiêz pox nhuôk li paz max, chuôz zis li luz tsêr yiêz đar 70 yiv ndis tưz tâu uô tiêr, paz tix lâuk muôx tâu luz tsêr nhoz sor si đuô.

          Bắc Yên zos iz hâur 6 huyện tưz uô tiêr côngz xưv cxuôv tsêr lav uô lav nhoz lơưr Đề án “Huiz tôngv pênhr paz chuôz zis pluôs txov nhêv lok tsêr nhoz sâuv thax tsav tỉnh Sơn La ntu 2021-2025”. Lơưr co, zuôr xar 20 tỷ đeiv tưz tâu huiz tôngv chiê cxuôv tsêr lav uô lav nhoz trâu 310 ziv chuôz zis txov nhêv lok tsêr nhoz, phênhv ntâu zos tsôngv box mênhx cxưx Hmôngz. Zơưv Đặng Ngọc Hậu, Phưv chủ tịch UB tỉnh Sơn La puz pâuz, chêx cuk no muôx tâu zos khov tas nri cxix luôk chính trị txix tỉnh txos cơ sở sik côngv đros uô:

          “Tsuv khav tênhv cxuôv tsêr lav uô lav nhoz trâu têx ziv chuôz zis pluôs zos têz qơưk, zos tỉnh li iz hâur têx chủ trương lox, zos đangv, pêz têz qơưk li iz siêz jông, viv nênhs pluôs , tsuv muôx qơư nhoz truôx tul thiêx li sir jos huôv tsar tâu cêr uô nênhx jông. Viv li cxuôv tsêr lav nhoz zos iz trus paz têx ziv chuôz zis hla đhâu cêr pluôs truôx vênhs”.

          Đros thiêz cxuôv tsêr lav nhoz, huyện Bắc Yên tưz chêx chôngk paz tsưr ziv huôv tsar cêr uô nox, paz nênhs pluôs sir jos đuô hâur luz nênhx. Li chuôz zis tix lâuk Lừ Văn Châu, nhoz xã Mường Khoa muôx ntu yax six trâus yeiz pluôs viv tsi muôx pênhr, tsi muôx ar uô kôngz, txos nhiv no chuôz zis luz nênhx tưz ngaz tul jux jus đhâu 5 shông txeik pênhr txix zênhx hangx chính sách chiê huôv tsar uô nox:

          “Txix shông 2018 tâu têz qơưk paz txưv, cur chuôz zis tâu txeik pênhr zos 30 tsov đeiv chiê zuôr nhux lok tu zus. Nhiv no chuôz zis muôx 6-7 tul nhux. Hâur ntu zuôr txos cur chuôz zis xar njôngr tror tâu têz qơưk paz txưv txeik pênhr chiê tror huôv tsar tu zus nhux thiêz”.

          Bắc Yên zos Sơn La li iz huyện tox siêz đros muôx 95% zos tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs. Txơưv tưz hla đhâu zos huyện pluôs tiv zix hâur têz qơưk lok shông 2022, taz sik Bắc Yên tsênhv yuôr 13/16 xã txov nhêv tiv zix, chor ziv chuôz zis pluôs tsênhv tsav siêz 32% ntâu. Txix tsênhv tsênhz co, cấp ủy, chính quyênx tiv phaz thiêz tsôngv box tsuv sir jos ntâu đuô thiêz, chiê cxơưz tiês côngz xưv cxuôv cêr yeiz pluôs truôx vênhs hâur ntu zuôr txos. Pos Mùi Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy Bắc Yên, tỉnh Sơn La pheiz kênh:

          “Chêx chôngk heik kriê, krêz uô muôx chêx cuk têx tsaz yênhx têz qơưk li qơư tsov txos lok txu grês cêr pluôs. Tror chox kriê, yax mông muôz siêz tsôngv box li jênhv pâuz, Đảng, têz qơưk tas nro xã hội li tsov cưv hâur côngz xưv nox nhoz xã hội, paz tsôngv box pluôs tsi chiê lênhx tưs trâus tso tsês tov kaz”

          Đros tas nro cxix luôk chính trị txix tỉnh txos cơ sở li sir jos uô, Bắc Yên tsênhv yênhx trus sir jos txu grês cêr pluôs truôx vênhs, qir uô txix hâux lưv “nhoz truôx qơư, sir jos huôv tsar cêr uô nox” sik côngv đros pox nhuôk hâur hâux lưv sir jos chiê hla đhâu têx phêv liv./.

(Lê Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC