Nôngx mênhx zuôr tuv pâuz hnuz 26-4-2022
Thứ ba, 10:30, 26/04/2022

 

Bôv trưởng Lê Minh Hoan đros Lào Cai sêiz lax tsưr ziv uô kôngz nuv

Lơưr Bôv trưởng Lê Minh Hoan, chiê hla đhâu têx phiv liv lok kôngz nuv Việt Nam li uô tsơưs, tsik tsêx trung mak cxuô thax tsav qơư, hâur co muôx Lào Cai tsuv hlôngr yiêz tsưr ziv uô.

Uô ntêx, kôngz nuv tsuv đros đrêiv pêx xênhv thiêz jêx jok. Taz sik kinh têr kôngz nuv tsuv tâu sêiz zos iz nganhx kinh têr tổng hợp, cik txos cxuô kror hâur xar hôiv; viv li, tsuv muôx tas nro cxiv luôs chinhr triv đros uô. Kôngz nuv li tsiv gri lok six lox. Taz sik pêz nhiv kruôr muôz hax huv muk pâur gri hâur têx tsưr ziv uô zâu, tsik tâu pâuz tsênhz txos ciêz đrôngs, tsik tâu pâuz uô cov txo grêk tsơưs cxuô kror, tsưr ziv muôs huv li chak chiê chuôz ndê tâu tsiv gri hax huv…

Lào Cai muôx ntâu thax tsav qơư, đêx ar, qiv hơưv jông, huv đros, zos sir jos uô, txơưx xar tơưv mak cux zuôr uô tâu li Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel… Bôv trưởng Lê Minh Hoan hêik pâuz trâu Lào Cai lok hâux lưv uô đuô cxiv luôs côngv thôngx jêx jok, chuôz cxaz cxơưz cxiz uô kôngz lơưr tsưr ziv đêz đar đros trâu tsưr tsix uô nox ntơưv thax tsav no; siz txuôk pêx xênhv uô cê thôngz đhâu tsưr ziv sik côngv; sir jos zaz zâuv yưv pênhr, sik côngv uô nox-sâu zuôr muôs taz sik taz por tâu jông chor doanh nghiệp, hợp tác xã txix lox txos zâu li huôv tsar cxix cxuô; tsov cưv txos paz trâu chor hax huv OCOP; cơưv tsưr ziv uô cov muôx côngz bê, muôs huv, piêr pâuz; yênhx lix câu lạc bộ uô nox txix kôngz nuv; uô siv tsưr ziv côngv thôngx đros têx chiv xênhz hâur kôngz nuv chiê huôv tsar du lịch; uô zơưv hloz Hôx li têx tsưr ziv đros trâu dân vận; tsov cưv txos cxuô kror jông… Hnuz no kôngz nuv zos muôx iz kror tsiv gri, tov ntêx no mak tsuv zos muôx ntâu tsiv gri. Hnuz no zos uô kôngz nuv lơưr cxôngx nzor, tov ntêx no tsuv zos kôngz nuv njuôz, huv đros trâu kinh têr njuôz.

“Pêz têz têx lok luk nus tsênhv tsênhz, taz sik pêz cux tsuv muôx tsưr ziv uô huv đros trâu ntu cách mạng 4.0, tsưr ziv uô zos hlôngr yiêz jông kôngz nuv. Kôngz nuv ntơưv no tưz tsik tiêk kôngz nuv zos kôngz nuv xưz mak tsuv muôx sik côngv nhoz kôngz nuv thiêz công nghiệp, dịch vụ, du lịch”.

Đhâu muôx 30 ntâu shông xav txix thâuv tror yênhx lix, txix 1 hâur 6 luz tỉnh pluôs tiv zix têz qơưk, Lào Cai tưz sir jos zos yênhx iz hâur chor tỉnh sơưr thơưx thax tsav Trung du, tox siêz faz Bắc, taz sik chor chuôz zis pluôs cux tsênhv yuôr siêz muôx 25%, 4 luz huyện zos huyện 30a; ntâu kror liv lok kôngz nuv li jôngr, thax tsav yuôx đrox njuôz tsik tâu tsov cưv txos, sik côngv uô-muôs hax huv tsênhv tsik tâu truôx jông….

Zơưv Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai puz pâuz, ntu zuôr txos Lào Cai cux zuôr tsuv muôx iz jiês cách mạng tsưr tsix uô kôngz nuv; hâur co, chuôz cxaz txơưx xar tơưv, hlôngr yiêz, tsov cưv txos sik côngv, phêiz kênh, kỷ luật, khoa học… Lơưr zơưv Phong, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiv kruôr đhâu cux tưz tso tơưv Nghị quyết 10 lok Tsưr ziv huôv tsar kôngz nuv hax huv ntơưv thax tsav qơư txos shông 2030, tsưr ziv uô txos shông 2050. Hâur co, tsêx trung huôv tsar 5 zav tsoz chos (yuôx zêx, tsơưz, txir pôngr lux, cuêv fix, yuôx đrox njuôz), 1 zav tsiêz (buô) thiêz iz tsưr ziv uô nox (kinh têr trôngz jôngr ntông). Lào Cai sêiz kôngz nuv zos kror zov chênhr hâur nền kinh têr, sir jos uô tsưr ziv huôv tsar njuôz, truôx jông, muk ntêr đros trâu uô 5 jênhv vưv zos “tuôr jôngr, tuôr đêx, tuôr chiê tênhv qơư, tuôr chiê pêx xênhv thiêz ntus đriv”. Kôngz nuv Lào Cai cux tưz tax tâu tsưr ziv jông lok zuz nôngz, ar, huôv tsar hữu cơ; sir jos uô cov huôv tsar tâu truôx jông thiêz sêi./.

(An Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv)
Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC