Tsôngv box thiêz Côx hôiv hnuz 21-1-2019
Thứ hai, 00:00, 21/01/2019

Shux xênhz  hêik cxaz nzir trâu chei zaoz zux

(cxiv kho đuô)

 

 

          Hâur ntơưr giáo khoa nhiv no, shux xênhz zos nhuôv tuz khênhr tâu heik xeir uô têx hâux lưv uô li bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư, yuôr shux xênhz zos nhuôv nxeik mak khênhr tâu heik uô jâuz mor, y tá. Lok sik xưk li ntơưr giáo khoa Đạo đức, Zaoz zux công dân, sâu lok shux xênhz nhuôs tuz mak khênhr zos txov hox, tsi ciêz. Têx tâu sâuv hâur ntơưr giáo khoa li ntơư zos iz qir tiv uô zênhr shar txos fênhx zav cxênhx nhuôv tuz thiêz nhuôv nxeik viv tsi zuôr trâus tâu hlôngr yiêz. Hâur co, iz cxiê cưk kriê khênhr phênhz pêx iz cxiê shux xênhz….Phan Đức Mạnh, Khoa côngz tsinhx thủy, Tsêr cơưv Đại học cxiv uô vax tsêr muôx ziv chênhv: “Lok fênhx zav lênhx nênhs hâur têx môn cơưv mak muôx iz môn cơưv cur pov tsuv hlôngr yiêz co zos môn thể chất. Thể chất mak cấp 3 cơưv chiê taz por lênhx nênhs muôx jông đas jos thâuv cơưv ntơưr, taz sik cơưv Đại học mak zos iz ploz tsênhr chiê cơưv tiêr lok sik tsi tiêr. Taz sik nhiv no phênhv ntâu têx môn zos shâuv chiê muôx cxaz đas jos, đros iz cxiê lênhx shux xênhz zos nhuôv tuz mak zôngx ziv uô, yuôr têx shux xênhz zos nhuôv nxeik mak lok six lax thik tâu đhâu môn no. Môn thể chất zos uô li chas chiê taz por shux xênhz zos nhuôv nxeik cux zuôr cơưv tâu mak shux xênhz zos nhuôv tuz cux zôngx ziv cơưv tiêr”.

          Gôngr ziv chênhv lok njiêz luv tsaz yênhx zaoz zux, Phan Văn Khoa, kuz shux xênhz tsêr cơưv THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) puz pâuz, têx tsêr cơưv chuyên nhiv no zos shux xênhz chêx chôngk cơưv ntâu têx môn chuyên mak tsi seiz jông cơưv têx môn tsênhv yuôr: “Cur pov phênhv ntâu têx shux xênhz chêx chôngk cơưv môn chuyên yuôr môn li luk Anh lok sik thể chất mak tsi pâuz. Muôx têx thâuv nus lơưr lok yênhx tưv lix xưv pêz têz qơưk mak phênhv ntâu lơưr cux tsi pâuz. Xar njôngr zuôr uô li chas cov cơưv cxuô têx môn cơưv. Tiv zix zos luk Anh, viv thâuv thik lok cơưv tsêr cơưv chuyên mak thik ngữ pháp xưz, yuôr mnôngs thiêz heik mak tsi zôngv txos”.

          Nhiv no, shux xênhz têx tsêr cơưv phổ thôngz chuyên lok sik tsi chuyên cux puôr lênhx phênhv ntâu zos cơưv ntâuz ntơưr, tsi zôngv tsênhv tsênhz hâur luz nênhx, viv li tsuv muôx cui tênhv tsênhz six hơưv cơưv ntâuz ntơưr zos hor ntâu, zôngv uô ciês hâur luz nênhx zos hor ntâu. Hâux lưv kriê thiêz cơưv môn luk đrâuv côx cux zuôr trâus hlôngr yiêz co zos chuôz tsar six hơưv shâuv mnôngs, heik luk, tsi zos chêx chôngk cơưv lok ngữ pháp li nhiv no xưz. Nguyễn Trần Nam, shux xênhz tsêr cơưv Đại học Bách Khoa Hà Nội heik:“Nhiv no luk Anh zos môn cơưv lok six zuôr trâus taz sik thâuv cơưv cxênhx 1, cxênhx 2, cxênhx 3 phênhv ntâu pêz tsuôk cơưv lok ngữ pháp. Thâuv cơưv Đại học mak cur cux tâu shâuv mnôngs, heik taz sik tsênhv tsi tâu txơưx. Muôx têx thâuv mnôngs mak cur tsi pâuz zos heik tul tsi. Viv thâuv cơưv cxênhx 3 cur tsi tâu shâuv lok pênhr xưv mnôngs luk Anh”.

          Ntâu shux xênhz heik tơưv siêz xar tsi thôngx ziv đros thiêz hâux lưv muôx iz cxiê tsêr cơưv zos tsêr cơưv công lập, taz sik ho thox cxov lơưr trâur nuv tsơưr lươngv siêz; viv li phênhv sâu nhiêx txiêx khiêz cơưv siêz đuô têx tsêr cơưv công lập txơưr./.

(Minh Hường- Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC