Yên Bái sẽ hỗ trợ trên 1.400 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2024
Thứ tư, 15:28, 10/01/2024 Yên Bái Online Yên Bái Online
VOV4.VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Yên Bái dự kiến hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chỉ tiêu này nằm trong kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh.

 

Năm 2024, tỉnh Yên Bái dự kiến hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (trong đó, làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà). Trong đó, huyện Văn Chấn dự kiến làm163 nhà (làm mới 151 nhà, sửa chữa 12 nhà); thị xã Nghĩa Lộ 85 nhà làm mới; huyện Lục Yên 186 nhà (làm mới 156 nhà, sửa chữa 30 nhà); huyện Trạm Tấu 386 nhà (làm mới 285 nhà, sửa chữa 101 nhà); huyện Mù Cang Chải 604 nhà (làm mới 369 nhà, sửa chữa 235 nhà).

Tổng kinh phí hỗ trợ là 69,97 tỉ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã ban hành Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025. Mục tiêu của Đề án là đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ làm nhà cho 3.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Nguồn lực hỗ trợ nhà được lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa. Trong năm đầu tiên thực hiện Đề án (năm 2023), toàn tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng và hoàn thành 1.598/1.598 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (làm mới 1.305 nhà, sửa chữa 293 nhà), đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là 191,9 tỉ đồng.

Yên Bái Online

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC