Kơ-iăng Khua dêh čar Trần Hồng Hà nao jơnum hrŏm pok pơhai Kơčăo bruă man pơdong sang kơ mơnuih tơnap thun 2024 
Thứ sáu, 07:18, 23/02/2024 VOV/Nay Jek pơblang VOV/Nay Jek pơblang
VOV4.Jarai-Mơguah tom brơi, lơ 22/2, Ding jum man pơdong pơphun jơnum pok pơhai kơčăo bruă “Man pơdong boh ƀiă ñu 1 klăk boh sang djru kơ mơnuih mă bruă apah aka ƀu hơmâo anih dŏ, kah hăng ƀing ngă kông ñơn amăng anih tuh pơkra sa ƀut mơ̆ng thun 2021-2030 pok pơhai man pơdong amăng thun 2024. Kơ-iăng khua dêh čar ơi Trần Hồng Hà nao jơnum hrŏm hăng git gai jơnum.

Pơhiăp amăng mông jơnum, Kơ-iăng Khua dêh čar ơi Trần Hồng Hà lăng yôm tơlơi gir run mơ̆ng Ding jum man pơdong, djop anom bruă gơnong dlông, djop tơring čar hăng khul ngă bruă bơwih ƀong sĭ mơdrô kiăng hơmâo ngă bruă dưi ba glăi boh tơhnal kah hăng ră anai.

Kơ-iăng Khua dêh čar brơi thâo, Kơčăo bruă man pơdong 1 klăk boh sang, anih dŏ djru mơnuih mơnam tơnap tap, ƀing mă bruă apah jing kông ñơn tơnap tap truh kơ thun 2030, sa bruă pơphun mơtam mơ̆ng akŏ thun anai, kiăng ba bruă prong anai dưi ngă djơ̆ anŏ kiăng mơ̆ng mơnuih mă bruă tơnap kơƀah sang dŏ anŏ đih. Tơdah man pơdong giong djop ring bruă pơdong sang kơ mơnuih mơnam tơnap lĕ amra djru hrŏm prong prin, yôm pơphăn biă mă amăng jơlan hơdră pơhlôm ba tơlơi bơwih ƀong huă kơ mơnuih mơnam tơnap tap.

 

VOV/Nay Jek pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC