Akŏ pơdong anih pơplih pil sô mă hơdrôm hră hăng phun sen đá ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột
Thứ bảy, 11:01, 24/02/2024 VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang
VOV4.Jarai - Sa bruă klă yua kơ ayuh hyiăng hơdjă phrâo pơphun mơguah lơ 23/2 ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lăk. Ƀơi Jơlan pơdă hơdrôm hră kơphê Buôn Ma Thuột, hơmâo Hlăk ai plơi prong Buôn Ma Thuột ngă hrŏm hăng hơdôm anom bruă gum djru ba Jơlan hơdră Hrơi mă bruă yua ayuh hyiăng anih hơdip hơdjă hăng pơƀuh “Anih pơhrui pil sô - pơplih mă hơdrôm hră hăng phun sen đá”.

Hrơi mă bruă yua kơ ayuh hyiăng ƀơi Jơlan pơdă Hơdrôm hră pơphun 2 mơta bruă anun lĕ pơƀuh Anih pơhrui pil sô plih mă hơdrôm hră, phun sen đá hăng pok pơhai pơkra “kơdung pơjeh djuai phun pla”. Amăng anun pơkra “kơdung pơjeh phun pla” lĕ luk jriu lŏn ƀlit, sơl kyâo luk hăng eh rơmô, tuh nao ƀơ ƀiă ia, pơrơpet lik, tơdơi kơ anun mă pơjeh kiăng pla pioh nao tong krah giong anun man wơ wil, laih anun ƀhu krô.

Lŏn ƀlit hơmâo pioh jum dar pơjeh phun pla hŭi arong aroač mot ƀong laih anun kiăng lŏn djrưh hơmâo djŏp ia kiăng pơjeh čăt đĭ. Amăng rim “kơdung pơjeh phun pla” hơmâo 5 djuai pơjeh phun kyâo đah than prong, hơmâo phun jrao akha gah yŭ, lăp djơ̆ hăng anih či ba pơdjuai. Tơdơi kơ anun, hơdôm pơjeh phun pla anai amra hơmâo pơdjuai pơ kual lŏn hông, kơnua čư̆ klar, hăng ƀơi drai ia Liêng Búk Sắc (tơring glông Lăk), djru pơjing rai lu ra mơnŏng kyâo pơtâo amăng glai klô anih hơdip.

VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC