Lăi pơthâo hrơi dô̆ rơkơi glăi mơng djuai ania Êđê ƀơi Dak Lak
Thứ ba, 14:38, 21/11/2023 VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai - Ƀơi sang djă pioh gru grua yôm tơring čar Dak Lak, gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai čuă ngui Dak Lak gum hrŏm hăng Jơnum min mơnuih ƀôn sang plơi prong Buôn Ma Thuột pơphun lăi pơthâo hrơi dô̆ rơkơi mơng djuai ania Êđê.

Anai lĕ bruă mă amăng hơdôm hrơi ngui gru grua djop djuai ania tơring čar Dak Lak. Tui tơlơi phiăn mơng djuai ania Êđê mông dô̆ rơkơi glăi pơphun lơm abih hrơi pơkôl dŏ ƀơi hrŏm sang anŏ gah đah rơkơi hăng sang anŏ đah kơmơi  prap lui pơnŭ mơ̆ gah đah rơmơi rơkâo amăng hrơi buh kông hlâo anun. Lơm anun dua boh sang anŏ tŭ ư laih kiăng dua rơkơi bơnai dưi glăi dŏ hơdip hrŏm sang anŏ đah kơmơi. Dua rơkơi bơnai ñu amra nao tơl sang anŏ gah đah kơmơi kiăng kơ pơphun ngă yang tui tơlơi phiăn.

Amăng mông rơbat nao pơ sang anŏ đah kơmơi amra bưp sa, dua tơlơi gun găn anun lĕ mơnuih amăng sang anŏ đah kơmơi čuih, pơgăn, ngă glêh tơnap. Hrơi ngă yang pơđut hĭ lơm 2 bơnah tŭ ư brơi dua rơkơi bơnai ñu glăi hơdip hrŏm sang anŏ đah kơmơi, hơmâo tơlơi pơpŭ mơng adơi ayong, anong wa. Sang anŏ đah kơmơi gai tơpai čeh hăng jak iâu abih bang nao mơñum ƀong, ngui mơ-ak hrŏm.

VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC