Să guai dêh čar tal 7 gah tơring čar Kon Tum djơ̆ hăng plơi pla phrâo
Thứ tư, 09:34, 21/02/2024 VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang
VOV4.Jarai – Mơguah lơ 20/2, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Ia H’Drai, tơring čar Kon Tum pơphun ngă Lơphet lăi pơthâo tơlơi pơsit tŭ yap să Ia Đal djơ̆ hăng plơi pla phrâo.

Amăng hơdôm thun rơgao Ping gah, gong gai hăng giăm truh 5.000 čô mơnuih ƀôn sang să Ia Đal gum pran hrŏm, sa jua ngă tui Jơlan hơdră pơkă mơ̆ng lŏn ia pơdŏng plơi pla phrâo hăng hmâo laih lu bôh tơhnal klă. Să hmâo iâo pơčruh rơbêh kơ 49 klai prăk yua pơdŏng pơhlôm hơdôm tơhnal pơkă kơ anom mă yua; pơhrui glăi hơnong ñu sa akô̆ mơnuih rim thun hmâo rơbêh kơ 43 klăk prăk, mrô sang anô̆ ƀun rin, ƀun rin ƀơƀiă hrŏ trun yŭ kơ 12%; tơlơi rơnuk rơnua kơđi čar, hơdôm pơhlôm mơnuih mơnam dưi djă pioh; glông bruă kơđi čar dưi hơkrŭ đĭ, ngă giong.

Truh ră anai, tơring čar Kon Tum hmâo laih 48 amăng mrô 85 bôh să djơ̆ hăng plơi pla phrâo, amăng anun hmâo 4 bôh să djơ̆ hăng plơi pla phrâo pơkă phrâo hăng 1 bôh să djơ̆ hăng plơi pla phrâo ngă gru hlâo./.

VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC