Bul pơtâo Tư Chính lĕ ha bơnah kơ lŏn ia Việt Nam
Thứ sáu, 10:17, 01/03/2024 VOV/Siu Đoan Pơblang VOV/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Pô pơtruh hiăp mơng Ding jum pơtom hiăp Phạm Thu Hằng lăi rơđah: tơlơi pơmĭn mơng Việt Nam hăng bul pơtâo Tư Chính lĕ tơpă sit hăng hơmâo pơsit tong glăi lu wŏt.

Amăng mông jơnum tui tơđar mơng Ding jum pơtom hiăp pơphun tlam lơ 29/2 ƀơi Hà Nội, lăi glăi tơlơi tơña bơdjơ̆ nao tơlơi pơmĭn mơng Việt Nam lơm dêh čar Khač ba nao ƀattô tơhan sơlup nao mă bruă ƀơi bul pơtâo Tư Chính gah lŏn ia Việt Nam. Pô pơtruh hiăp mơng Ding jum pơtom hiăp Phạm Thu Hằng lăi rơđah: tơlơi pơmĭn mơng Việt Nam hăng bul pơtâo Tư Chính lĕ tơpă sit hăng hơmâo pơsit tong glăi lu wŏt.

Tui anun, bul pơtâo Tư Chính lĕ ha bơnah kơ lŏn ia Việt Nam hăng hơmâo pơsit lăp djơ̆ hăng tơlơi pơkôl amăng tơlơi phiăn ia rơsĭ Sang gum hơbit djop dêh čar thun 1982. Việt Nam amra hơngah hĭ djop bruă suă mă amăng kual ia rơsĭ Việt Nam lơm pơsit tong lăp tơlơi phiăn jar kmar laih, sit biă ñu lĕ tơlơi pơkôl sang gum hơbit djop dêh čar kơ tơlơi phiăn kual ia rơsĭ thun 1982. Việt Nam glăk hăng amra gir run wai pơgang tơlơi dưi lăp djơ̆ tơlơi phiăn amăng kual ai rơsĭ dêh čar hăng hơdôm hơdră rơnuk rơnua lăp djơ̆ tơlơi phiăn jar kmar.

VOV/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC