Kơ-iăng khua dêh čar ơi Trần Lưu Quang pơhmư̆ Hrơi mơnuih ƀôn sang pơgang rơnuk rơnua Lŏn ia ƀơi Dak Lăk
Thứ ba, 14:51, 15/08/2023 VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang
VOV4.Jarai - Tom brơi (lơ 14/8), Kơ-iăng khua dêh čar, ơi Trần Lưu Quang hơmâo pơhmư̆ mông Jơnum abih bang mơnuih ƀôn sang pơgang rơnuk rơnua Lŏn ia ƀơi phường An Lạc, plơi prong Buôn Hồ, tơring čar Dak Lăk laih anun hơmâo tơlơi git gai kơ bruă pơhlôm rơnuk rơnua hơđong kơjăp ƀơi tơring čar anai.

Kơ-iăng khua dêh čar ơi Trần Lưu Quang hok mơ-ak lơ̆m Hrơi abih bang mơnuih ƀôn sang pơgang rơnuk rơnua Lŏn ia phường An Lạc, plơi prong Buôn Hồ hơmâo prăp lui klă hăng lu bruă mă, pơhưč lu mơnuih ƀôn sang gum ngă.

Kơ-iăng khua dêh čar git gai, amăng hrơi blanpơ anăp, tơring čar Dak Lăk lăi hrŏm, phường An Lạc lăi hơjăn, kiăng ngă bruă klă, tañ, tŭ yua tui tơlơi črâo bruă mơ̆ng Ping gah kơ bruă Abih bang mơnuih ƀôn sang pơgang rơnuk rơnua lŏn ia. Mơ̆ng anun, ba bruă anai jai hrơi sit nik, pơtrut tui anŏ tŭ yua, bang hyu kơtang hăng lu hơdră ngă bruă djơ̆. Laih dong, pơtrut pran jua mơ̆ng anom bruă kơđi čar hăng abih bang mơnuih ƀôn sang pơhlôm rơnuk rơnua hơđong kơjăp, akŏ pơdong tơlơi hơdip rơnuk rơnua, yâo mơ-ak kơ mơnuih ƀôn sang.

 

VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC