Dak Lak: Gơnong bruă ia jrao đing nao pơsir bruă pơmut mơnuih mă bruă, ia jrao, gơnam yua gah ia jrao amăng bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang
Thứ tư, 14:24, 28/02/2024 VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Ƀrô tal hơdor glăi 69 thun hrơi pơpŭ nai ia jrao Việt Nam, tom brơi (27/2), gơnong bruă ia jrao tơring čar Dak Lak pơphun jơnum kiăng hơdor glăi thun blan hing ang mơng gơnong bruă ia jrao amăng khăm pơjrao, bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang hơdôm thun laih rơgao.

Amăng mông jơnum, ơi Nay Phi La, Khua gơnong bruă ia jrao tơring čar Dak Lak brơi thâo, hăng tơlơi gir run mơng khua mua, mơnuih apăn bruă, mơnuih mă bruă amăng thun blan laih rơgao, gơnong bruă ia jrao Dak Lak dưi ngă pơgiong hơdôm bruă jao, pơgôp amăng bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang amăng tơring čar.

Truh ră anai, 100% mrô să, phường, tơring kual hơmâo sang ia jrao, 97% mrô sang ia jrao hơmâo djop nai ia jrao, 100% mrô sang ia jrao hơmâo măi komputơr pơkĕ plang internet hăng mă yua hơdôm boh thâo măi mok amăng wai lăng gah ia jrao. Mrô hră pơhlôm nua ia jrao pơhlôm rơbêh 92%. hrŏm hăng hơmâo boh than dưi ngă anun, hơdôm thun laih rơgao, gơnong bruă ia jrao tơring čar Dak Lak ăt bưp lu tơlơi tơnap tap anun lĕ kơƀah ia jrao, gơnam yua gah ia jrao; mrô mơnuih mă bruă aka ƀu djop, sit biă ñu bruă kơƀah ơi ia jrao rơgơi.

VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC