Cxuô heir nênhs Việt Nam cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 18-5-2024
Thứ bảy, 07:11, 18/05/2024 VOVTB VOVTB
Cxuô heir nênhs Việt Nam cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 18-5-2024

Pox niêv Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo mênhx cxưx jông

          Nền nhạc…

          Chiê muôx tâu chêr tsôngs yo jông, pox niêv nênhs Bố Y tsuv uô jông uô chiê uô tâu zuk mênhx cxưx li chêr tsôngs tiêz tsôngs yo jông jav. Pos Lộc Thị Phương, mênhx cxưx Bố Y, nhoz jos Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, shông no tưz muôx 63 shông hnuz nhôngs puz pâuz: txix ciês thâuv tsênhv zos iz lênhx hluôk nxeik, pox tưz tâu têx pos, têx niêv kriê ntok ntâuz, xơưk pax ntâuz uô tsôngs tiêz tsôngs yo. Chiê uô tâu pox niêv li iz chêr tsôngs yo jông tsuv pôngz lok six ntâu côngz uô, nênhs uô tsuv uô jông yênhx ntu txix xuôz ntuôs, ntok ntâuz txos xơưk pax ntâuz…: “Uô nênhs Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo mak pôngz lok six ntâu côngz. Mak zuk tsuv chiv chir xơưk thiêx li jông, thiêx li huv”.

          Pox niêv nênhs Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo muôx: yo, fuôv ntông thiêz khâu ntâuz chiv chir xơưk. Luz yo muôx yo hnar saz hâur thiêz yo hnar saz đrâuv. Luz yo hnar saz hâur tâu xơưk 2 luz hnaz 2 saz; yuôr yo hnar saz đrâuv muôx chax đaz yo thiêz tês yo xơưk pax ntâuz. Tiv zix, ntơưv tês yo tâu xơưk têx pax, bâux beiv lok six jông. Niêv lâuk Ngũ Thị Hiền nhoz jos Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang puz pâuz: “Cur xơưk pax ntâuz ntơưv chax đaz yo thiêz tês yo, tư yo txeix jông. Thâuv xơưk tsuv xeir têx pax huv đros chiê xơưk”.

          Pox niêv nênhs Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo muôx kror txơưr viv muôx txox fuôv ntông tâu xơưk pax txeix lok six jông. Chiê ntông fuôv jông; pox niêv tsuv kuôr chor plâuz hâu cov siêz thiêx li ntông fuôv đros co zos chox câux tês, sơưk, fleiz, krưk njêx….ziv uô trâu chêr tsôngs yo jông jav đuô. Đrâuv co, pox niêv chêr tsôngs yo tsênhv muôx cxaz đeiv sêr tâu xơưk pax lok six jông, tiêz muôx tiêz đơưz tiêz đuz. Pox niêvb khênhr zôngv ntâuz đơưz cok chiêz mur cov jông mav li tsâus gax. Niêv lâuk Hiền puz pâuz cxaz: “Chiêz mur cok sâuv sâuv đeiv ntâuz mak lok six lax uô. Tsuv muôz cxiêz cov zax, zôngv fix cok sâuv đeiv ntâuz đơưz thiêx li mav chox muk tsâuk gax”

          Tsi taz hnaz cov jông hâur luz nênhx niêx hnuz, têx hnuz ntênhs, tsôngv pox niêv nênhs Bố Y li tsôngs yo tsênhv lok six coaz tsôngv  tso pov siêz ndo txiêx njik. Pos Lộc Thị Phương nhoz jos Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang puz pâuz cxaz: “Hâur ntênhs nox yôngz tul hnhaz zuôr hnar tsôngs tiêz tsôngs yo trâur lâuk muk pov cov pos zơưs tas thiêx li muk tsêr. Hâur ntênhs tuôs, lênhx tưs cux hnhaz mak cux tsuv uô phongz qơưx no”

          Nhạc nền…

          Nênhs Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo muôx lok six ntâu ziz njiêz. Viv li, pox nhuôk tuôr tsês txix cxênhx nênhs no txos cxênhx nênhs tov kaz, jông li iz zuk mênhx cxưx li iz vênhx huôv txơưr tsuôk nênhs Bố Y thiêx li muôx./.

Lường Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC