Xor xưv faz Bắc hnuz 27-4-2022
Thứ tư, 11:16, 27/04/2022

Hnuz 25/4, chiz coaz cảnh sát qênhz yuôx Công an tỉnh Điện Biên tưz tso tơưv Cuiz tênhv tik cêr cxâuv, Lênhv ntês cơư Trần Thị Vân, giám đốc tsênhv qơư coar lik ar têz TP Điện Biên Phủ, tiv tsi muôx txơưx jênhv uô muôx yưv hâux lưv zov chênhr, cui tênhv ntơưv khoản 1, Grê 360 Bộ chei Hình sự. Cuiz tênhv tik cêr cxâuv thiêz lênhv ntês Vân cơư tưz tâu Viện Kiểm sát tỉnh Điện Biên thôngz đhâu.

Shông 2021, thanh tra tỉnh Điện Biên tưz uô tsênhz mênhx UB TP Điện Biên Phủ li têx uô cxâuv lok cungz ntơưr côngz jênhv qênhx sir zôngv ar, tso chei luôv ar, coar lik têx ziv chuôz zis sâuv thax tsav thành phố li hâux lưv luôv ar têz. Hâur co muôx ntâu hâux lưv uô cxâuv muôx lênhx coaz txos Tsênhv qơư coar lik ar têz TP Điện Biên Phuv li txơưx jênhv./.                         

(Vũ Lợi- Lan dịch đọc)

 

 

Tas nro cxuô thax tsav qơư hâur tỉnh Yên Bái puôr lênhx tsưr tsix chor xor xưv vênhx huôv, du lịch chiê txêik tok tsôngv kruô tuôx trâu ntơưv thax tsav qơư hâur jiês so 30/4-1/5 no.

Ntơưv huyện Mù Cang Chải muôx chêix dù za “Sâuv têx liêx ntêir”; đros cxaz chuôz uô liêx ntêir; ndis shuôk ciêz tox siêz thiêz chor tsaz yênhx uô vênhx huôv nghệ thuật jông…

Ntơưv huyện Yên Bình zos chor tour uô si, ndis shuôk pak đêx Thác Bà- “Zos kror qơư jông tâu vir li Vịnh Hạ Long” sâuv trôngz; chêix tàu muk chênhr; du lịch côngv thôngx…Zơưv Nguyễn Hoàng Long, Phưv giám đốc Sở Vênhx huôv, Thể thao thiêz Du lịch tỉnh Yên Bái puz pâuz:

“Nganhx sik côngv đros Hiệp hội du lịch tỉnh thiêz chor cơ quan muôx vax huôv kruôz kriê, paz trâu têx taz viv, doanh nghiệp du lịch sâuv thax tsav cxaz chuôz trâu chor tsaz yênhx paz thơưz du lịch; taz por jông lok tsơưr lươngv dịch vụ; cxiv uô têx hax huv du lịch jông, zênhx muôx cov tax tâu trơưk tsôngv kruô li zoz qơưx”./.

(Đinh Tuấn-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

Yưv pênhr trâu têx dự án zov chênhr sik côngv thax tsav thiêz tiv phaz, tsov cưv yưv pênhr trâu zaoz thôngz zos iz hâur têx njiêz luv coaz tsôngv mak tỉnh Sơn La tso tơưv hâur nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh jiês tiv 15. Đhâu zuôr xar 2 shôngk krêz uô, txos nhiv no, Sơn La li cxix luôk zaoz thôngz tsênhv tâu uô jông đuô, krêz tơưv têx tsưr ziv sik côngv hâur têx thax tsav chiê huôv tsar KTXH tiv phaz.

Iz hâur têx dự án zov chênhr tâu tỉnh Sơn La krêz uô zos cêr jav muk đhâu thành phố Sơn La, đros tas nro pênhr yưv uô zos zuôr xar 500 tỷ đeiv, txeik txix pênhr Zênhx hangx ntiêx têz. Dự án ntêr zuôr xar 19 cei cêr, tâu yưv pênhr uô lơưr cêr cấp 3, tâu krêz côngz uô txix hli 10/2021, txos nhiv no dự án taz por six hơưv uô, njuôs xav zuôr uô tiêr thiêz chox lok sir zôngv hâur shông 2022. Zơưv Nguyễn Thế Phương, Phưv CHủ tịch UB TP Sơn La puz pâuz:

Cêr jav muk đhâu thành phố chox lok sir zôngv zuôr paz txu grês qênhx shênhx zaoz thôngz muk lok tsi tâu hâur thành phố, txu grês têx yêz lox muk lok đhâu thành phố, pir li muk Điện Biên lok sik têx huyện txơưr. Đhâu co, gôngr phênhv taz por zaoz thôngz, txu grês chor yêz muk lok sâuv niêv cêr 6 đhâu thax tsav thành phố”./.

(Lê Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv)

 

 

Hnuz 25/4, Ủy ban mặt trận Têz qơưk Việt Nam tỉnh Lai Châu tsưr tsix jiês cơưv kruôz kriê uô hâux lưv Ban Thanh tra Nhân dân, Ban sêiz car yưv pênhr Côngv thôngx xar, phường, thị trấn shông 2022.

155 lênhx học viên zos Chủ tich Ủy ban Mặt trận Têz qơưk, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Sêiz car yưv pênhr Côngv thôngx nhoz 106 xar, phường, thị trấn sâuv thax tsav tỉnh cxaz chuôz cơưv shâuv. Tsênhv njiêz cơưv shâuv zos têx hâux lưv li: Kruôz kriê uô hâux lưv Thanh tra Nhân dân xar, phường, thị trấn; kruôz kriê côngv thôngx xar, phường, thị trấn uô côngz xưv sêiz kaz; têx tsênhv njiêz lok Mặt trận têz qơưk cxaz chuôz cxiv tsa chính quyền Nhân dân, sêiz kaz, hêik pâuz hâur xar hôiv; tsưr tsix kriz uô chor cxiv vênhv tôngv, phongz yaox sik tưr nhiêv têz qơưk shông 2022./.

(BaoLC-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

Shông 2022, ciêz cxax yuôx phax tar moz ntiêx têz muôx njiêz luv “ Yuôx vắc xin phax moz paz cxuô lênhx nênhs tâu nhoz uô nênhx ntêr đuô” tâu tsưr tsix trâu ciêz lơưr kaz ciês hâur hli no.

Ndar txos ciêz cxax yuôx phax moz, têx taz viv y tế sâuv thax tsav tỉnh Lào Cai sir jos uô côngz xưv cxax yuôx phax moz Covid-19 trâu tsôngv box sâuv thax tsav.

Txix thâuv krêz uô hâux lưv cxax yuôx phax moz Covid-19 txos nhiv no, nganhx y tế tưz cxax tâu tas nro 1 tsov 647 cxênhz 119 côngz yuôx, hâur co: cxax trâu mê nhuôs txix 5 shông txos kis đuô 12 shông côngz tiv 1 tsưr tsix hnuz 18/4 txos nhiv no zos 13 cxênhz 313 lênhx mê nhuôs; mê nhuôs txix 12 txos 18 shông cxax côngz tiv 1 tax 99% ntâu thiêz côngz tiv 2 tax 94% ntâu, cxax trâu nênhs txix 18 shông ndê muk côngz tiv 1 tax 99% ntâu thiêz côngv tiv 2 tax 98% ntâu./.

(Báo Lào Cai-Lan dịch đọc)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC