Xor xưv faz Bắc hnuz 28-4-2022
Thứ năm, 10:28, 28/04/2022

Zar hnuz kêix 27/4 tưz muôx jiês cơưv trực tuyến nhoz Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh ntus đriv zos Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) đros Vân Nam (Trung Quốc).

Hêik ntơưv jiês cơưv, zơưv Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai hêik 5 tỉnh sik đros thôngx ziv chiê tror kriz uô jông têx tsưr ziv sik côngv tưz tâu cxuô tos cir jênhv, tsêx trung trâu chor hâux lưv zov chênhr li: tror uô truôx jông thiêz kriz đar sik côngv pêx xênhv nhoz thax tsav ntus đriv, sir jos uô truôx jông đuô cêr sik côngv thôngx ziv nhoz têx tỉnh; chuôz cxaz sik thav, sik côngv uô jông côngz xưv sêiz car ntus đriv; sir jos uô têx tsưr ziv por vêv tênhv qơư, taz por ngaz tuk đêx, sêiz car tsơưr lươngv đêx nhoz têx cưx đêx cưx ha trơưk ntus đriv:

“Sir jos uô têx tsênhv chêi paz đơưk kho hâux lưv uô; cxuô tos uô zôngx ziv tiv zix paz trâu pêx xênhv nhoz oz saz ntus đriv, nênhs nhênhz chơưv, nênhs lox tôngv tâu uô nênhx nhoz, cơưv ntơưr, uô hâux lưv ntơưv thax tsav qơư nhoz cxuô tos; thôngx cxix sir jos uô côngz xưv yax kriê hêik pâuz lok cêr chêi têz qơưk, gra siêz pêx xênhv li jênhv pâuz chiê tsik uô cxâuv txos têx cui tênhv lok ntus đriv”./.

(An Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

Xor mông txix UB xã San Thàng, TP Lai Châu xav jênhv, zar hnuz keix hnuz 27/4 ntơưv thax tsav hâur đêx tul đêx San Thàng, nhoz thax tsav 2 xã San Thàng (TPLai Châu) thiêz xã Tả Làng (huyện Tam Đường) muôx yưv txuz mê nhuôs pôngz đêx uô 2 shux xênhz trâus tuôs.

Thâuv jênhv tâu xor mông txix Công an xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) lưx lươngv Công an xã San Thàng (TP Lai Châu) tưz tuôx ntơưv qơư thiêz xav jênhv. 2 shux xênhz trâus tuôs zos Nguyễn Tuấn N nhoz jos Mới, xã San Thàng thiêz Phạm Đức A nhoz tuêv 26, phường Đông Phong, TP Lai Châu. 2 lênhx shux xênhz puôr lênhx xênhz shông 2009 thiêz tsênhv cơưv tiv 7 ntơưv tsêr cơưv cxênhx 2 Đông Phong, phường Đông Phong, TP Lai Châu. Tâu pâuz thâuv cơưv tas ntơưr chuôv sơưr nzor, chor mê nhuôs no sik zâuv muk uô si. Txos thâuv 2 six zar hnuz keix muôx 3 lênhx sik zâuv muk luôv đêx, thâuv tuôx txos ntơưv tul đêx muôx 1 lênhx tsi txơưx luôv đêx đhiê trâu hâur đêx thiêz luôv tsi tâu, tul mê nhuôs nhoz sâuv ntus tul đêx tưz đhiê muk chơưv paz. Pov 2 lênhx fôngx zưs trâus pôngz đêx, tul nhuôs tiv 3 thiêx khiêr muk hu têx lênhx nênhs txơưr nhoz jê co tuôx paz. Taz sik, thâuv lơưr tuôx txos, 2 tul mê nhuôs tưz tuôs lơưv./.

(Khắc Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv)

 

 

Ntơưv xar Nong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nhiv kruôr đhâu tưz pov muôx moz ơưk nhiệt thán nhoz têx tsiêx cxu thiêz cik moz trâu 10 lênhx nênhs. Chiê sêi đrơưv phax tir tar tâu caz moz nhoz tsiêx cxu thiêz lênhx nênhs, tiv zix ntơưv thax tsav qơư tưz muôx huôv xênhz caz moz; paz trâu hâux lưv tu zus tror tâu uô truôx tuk, por vêv đas jos trâu pêx xênhv, Tsênhv qơư Dịch vụ kôngz nuv huyện Thuận Châu tưz kriz uô cxax yuôx vắc xin phax moz nhiệt thán trâu chor tsiêx cxu ntơưv xar Nong Lay. Zơưv Trần Việt Dũng, Giám đốc Tsênhv qơư dịch vụ kôngz nuv huyện Thuận Châu puz pâuz:

“Xav txos hnuz 25/4, Tsênhv qơư dịch vụ huyện Thuận Châu tưz sik côngv đros Ủy ban xar Nong Lay, tso nênhs muk cxax yuôx phax tar caz moz thiêz tir tar caz moz sâuv thax tsav xar Nong Lay, txos nhiv no tưz cxax tâu muôx 900 ntâu tuk nhux tưv hâur tas nro 1.179 tuk nhux tưv nhoz sâuv thax tsav xar Nong Lay. Yuôr chor nhux tưv tsik tâu cxax mak tiv zos tsik tâu txâuk hnuz nhôngs cxax yuôx, thiêz zuôr txos trâu six hơưv sha mê nhuôv viv li zuôr tok txos thâuv txưv six hoưv hnuz nhôngs tso mav li cxax”./.

(Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

Hnuz 26/4, Tsênhv qơư nhênhz chơưv huôv tsar vênhx huôv nghệ thuật Đất Việt sik côngv đros Sở khoa học thiêz Công nghệ, Sở vênhx huôv, thiv thao thiêz ju lix tỉnh Điện Biên tsưr tsix Hội thảo khoa học “ têx vênhv thix thiêz tsưr ziv lok tuôr tsês, phuôx huiz tsiv grê tsôngs yo chax chês têx mênhx cxưx tỉnh Điện Biên”.

Điện Biên zos thax tsav 19 mênhx cxưx nhoz uô ntênhx cxôngx nzor, hâur co muôx 18 côngv thôngx mênhx cxưx tsơưs nênhs đros têx vênhx huôv jông tsênhv tâu tuôr tsês, muôx tsiv grê tsênhv tsênhz thiêz tsiv grê nghệ thuật, tiv zix zos tsôngs yo. Ntơưv phêv thaov, têx teiv plor chêx chôngk uô tsênhz mênhx tsưr ziv tuôr tsês mênhx cxưx Hmôngz Điện Biên li tsôngs yo chax chês; nênhs Thái Điện Biên li hâux lưv xơưk pax ntâuz chax chês; hâux lưv xơưk pax ntâuz chax chês têx mênhx cxưx Tạng- Miến nhoz Điện Biên, vênhv thix tuôr tsês thiêz phuôx huiz tsiv grê chax chês têx mênhx cxưx tỉnh Điện Biên đhâu bảo tàng li huôx tôngv; tuôr tsês tsiv grê tsôngs yo chax chês têx mênhx cxưx tsơưs nênhs Điện Biên tsuv uô li chas thiêz qir uô txix kror tưs..../.

(DTPT-Txâur Vax cxeik nhênhv)

 

 

Đhâu iz ntu tsuv so tiv phiv liv txix moz Covid-19, du lịch Yên Bái tưz tror kriz trôngx. Đros têx qơư li thax tsav tox siêz Mù Cang Chải, Trạm Tấu, thị xar Nghĩa Lộ…, pak đêx Thác Bà-iz hâur chor pak đêx lox tiv zix Việt Nam njuôk xav zuôr zos iz kror qơư tâu tsôngv kruô hâur thiêz đrâuv tỉnh xêir tsov tuôx uô si hâur jiês so hnuz 30/4-1/5 no.

Chiê hâux lưv du lịch sâuv pak đêx Thác Bà hâur jiês so ntênhk tâu tsưr tsix ngaz tuk, chor lưx lươngv muôx vax huôv tỉnh Yên Bái tưz bax kriz uô ntâu tsưr ziv. Trung tá Đinh Trọng Phong, Đội trưởng Đội Cảnh sát zoz thôngz sôr 6, Công an tỉnh Yên Bái hêik:

“Pêz sêiz jor yênhx hnuz hmo sâuv pak đêx, yax kriê hêik pox nhuôs sơưr đơưk cux li tsưr chor yêz, fuôx gox tsuv uô jông cov ngaz tuk. Thôngx cxix qênhz yuôx  xưv lik truôx chor nênhs uô cxâuv lơưr cêr chêi têz qơưk têx cui tênhv”./.

(Thừa Xuân-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC