Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với UBDT trong công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều thành tựu tích cực
Thứ ba, 18:24, 09/07/2024 Thu Cúc/VOV4 Thu Cúc/VOV4
VOV4.VOV.VN - Đây là nhận định của Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh BĐBP trong tham luận trình bày tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 năm 2024 và công bố Quyết định thành lập cụm, khối thi đua do Ủy ban dân tộc vừa tổ chức tại Hà Nội.

 

Tích cực, chủ động, nghiên cứu tham mưu

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nêu rõ: BĐPP được giao là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ đó, Đảng ủy BĐBP đã ký Quy chế phối hợp với cấp ủy 44 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo. Bộ Tư lệnh BĐBP ký chương trình phối hợp với hơn 20 ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo.

Trong đó, chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với UBDT luôn được Bộ Tư lệnh BĐBP quan tâm, triển khai thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó là:

Tích cực, chủ động, nghiên cứu tham mưu cho Đảng, Nhà nước tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

BĐBP với chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động, tích cực nghiên cứu, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền các cấp đề xuất với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách xây dựng và ổn định biên giới một cách cơ bản, toàn diện. Như: Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, nghị định về biên giới và Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

BĐBP đang triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân trong phổ biến giáo dục pháp luật và vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” để nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, nâng cao ý thức của toàn dân về quốc gia, quốc giới, tham gia bảo vệ biên giới quốc gia.

Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc biên giới

Các đơn vị BĐBP đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, thực sự trở thành “phên dậu” vững chắc bảo vệ biên giới.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”; hiện nay, BĐBP đang triển khai phối hợp với các địa phương bố trí 132 cán bộ đồn biên phòng tham gia Cấp ủy cấp huyện, tăng cường 414 cán bộ cho các xã, phường biên giới, giới thiệu 2.550 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới để tham mưu, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt của chi bộ; phân công gần 9.000 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 35.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Cán bộ chiến sĩ BĐBP đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với đồng bào các dân tộc biên giới.

BĐBP đã tham mưu, tham gia thực hiện 22 chương trình, mô hình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới. Như: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 2021 – 2025… và trực tiếp triển khai thực hiện nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội bằng nhiều hình thức và cách làm sáng tạo, hiệu quả…

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể thực hiện các chương trình cho đồng bào dân tộc khu vực biên giới

Ngoài ra, BĐBP còn phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương triển khai nhiều chương trình chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, y tế, giáo dục hướng về biên giới, hải đảo, góp phần huy động mọi nguồn lực, kịp thời động viên, hỗ trợ nâng cao đời sóng vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Tiêu biểu như: Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, đến tháng 6/2024 đã trao tặng 346 căn nhà, 32 công trình dân sinh, với tổng trị giá trên 20,5 tỷ đồng; Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã trao tặng 35 con bò giống cho người nghèo biên giới, với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng; Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng” hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu cho đến khi học hết lớp 12. Hiện nay đã nhận nuôi 354 cháu tại các đồn Biên phòng, đỡ đầu gần 3.000 cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” (trong đó 73 cháu người Lào và 100 cháu người Campuchia)…

Bên cạnh đó, BĐBP cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng để huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh…

Hướng tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đề nghị UBDT tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách toàn diện, có chiều sâu đối với công tác dân tộc và đồng bào nơi biên giới, hải đảo.

Phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, tham gia, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, vấn đề dân tộc như: Di dịch cư tự do; kết hôn ngoài giá thú hai bên biên giới; bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc…

Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc mỗi bên vừa tham mưu với địa phương vừa chủ động thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc ở địa phương. Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ biên giới và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua ở địa phương.

Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ BĐBP tiếp tục triển khai đội ngũ cán bộ tham mưu, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; duy trì, nhân rộng, phát huy hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ là người dân tộc ở địa phương; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. Đây là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thu Cúc/VOV4

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC