Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, già làng, trưởng bản, Người có uy tín tại Gia Lai
Thứ hai, 08:01, 17/06/2024 theo theo
VOV4.VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1576/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS tại tỉnh Gia Lai.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. 

Nâng cao nhận thức về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó vận dụng hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín về công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào DTTS; nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, giữ gìn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các DTTS gắn với phát triển du lịch.

Lớp tập huấn dự kiến được tổ chức trong quý III năm 2024. Tham gia lớp tập huấn gồm 87 học viên là các nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được các báo cáo viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Gia Lai và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai trực tiếp giảng dạy, với 4 chuyên đề như: Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS bài trừ hủ tục lạc hậu và xây dựng môi trường văn hóa vùng đồng bào DTTS.

Cùng với đó là công tác phòng, chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS; công tác xây dựng gia đình văn hóa vùng đồng bào DTTS; Công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS và bảo vệ nền di sản văn hóa dân tộc trên môi trường không gian mạng./.

theo

Viết bình luận

Tin liên quan

Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện
Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện

VOV4.VOV.VN - Ngày 28/5, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024. Tham dự có đại diện Ủy Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo huyện và 134 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 51.000 đồng bào DTTS của 21 thành phần dân tộc tại địa phương.

Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện

Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện

VOV4.VOV.VN - Ngày 28/5, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024. Tham dự có đại diện Ủy Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo huyện và 134 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 51.000 đồng bào DTTS của 21 thành phần dân tộc tại địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC