Hồng treo gió - Đặc sản mới của Lạng Sơn
Hồng treo gió - Đặc sản mới của Lạng Sơn

VOV4.VOV.VN - Nhắc đến đặc sản Hồng Treo Gió với vị ngọt đậm đà, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. Nhưng từ năm ngoái, người dân và doanh nghiệp ở Lạng Sơn cũng đã phát triển được sản phẩm hồng treo gió, làm từ quả Hồng Vành khuyên mang những đặc trưng của riêng mình. (Chương trình Dân tộc và phát triển 24/2/2023)

Hồng treo gió - Đặc sản mới của Lạng Sơn

Hồng treo gió - Đặc sản mới của Lạng Sơn

VOV4.VOV.VN - Nhắc đến đặc sản Hồng Treo Gió với vị ngọt đậm đà, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. Nhưng từ năm ngoái, người dân và doanh nghiệp ở Lạng Sơn cũng đã phát triển được sản phẩm hồng treo gió, làm từ quả Hồng Vành khuyên mang những đặc trưng của riêng mình. (Chương trình Dân tộc và phát triển 24/2/2023)

Phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ công tác dân tộc
Phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ công tác dân tộc

VOV4.VOV.VN - Xác định năm 2023 là năm có nhiều áp lực và khó khăn trong thực hiện chính sách dân tộc, Uỷ ban Dân tộc nêu quyết tâm phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các địa phương để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu công tác dân tộc trong cả năm. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 10/2/2023)

Phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ công tác dân tộc

Phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ công tác dân tộc

VOV4.VOV.VN - Xác định năm 2023 là năm có nhiều áp lực và khó khăn trong thực hiện chính sách dân tộc, Uỷ ban Dân tộc nêu quyết tâm phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các địa phương để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu công tác dân tộc trong cả năm. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 10/2/2023)

Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc
Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

VOV4.VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức là người DTTS khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống người dân, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 17/2/2023)

Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

VOV4.VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức là người DTTS khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống người dân, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 17/2/2023)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban Dân tộc
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban Dân tộc

VOV4.VOV.VN - Chiều 7/2, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với UBDT.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban Dân tộc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban Dân tộc

VOV4.VOV.VN - Chiều 7/2, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với UBDT.

Gia Lai giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số
Gia Lai giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

VOV4.VOV.VN - Với phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững. Chương trình đã giúp hàng nghìn hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Gia Lai giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

VOV4.VOV.VN - Với phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững. Chương trình đã giúp hàng nghìn hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Bảo hiểm y tế ở vùng cao Lai Châu
Bảo hiểm y tế ở vùng cao Lai Châu

VOV4.VN - Việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã chuyển từ khu vực 3, khu vực 2 sang khu vực 1, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, không chỉ khiến tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế ở Lai Châu bị giảm thấp, mà còn làm cho cuộc sống của đồng bào đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Bảo hiểm y tế ở vùng cao Lai Châu

Bảo hiểm y tế ở vùng cao Lai Châu

VOV4.VN - Việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã chuyển từ khu vực 3, khu vực 2 sang khu vực 1, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, không chỉ khiến tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế ở Lai Châu bị giảm thấp, mà còn làm cho cuộc sống của đồng bào đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Trí thức trẻ, làn gió mới ở các xã vùng khó
Trí thức trẻ, làn gió mới ở các xã vùng khó

VOV4 - Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013- 2020 (gọi tắt là Đề án 500) chính thức triển khai từ năm 2014. Sau 3 năm thực hiện, Đề án này giúp nhiều địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn cán bộ cơ sở.

Trí thức trẻ, làn gió mới ở các xã vùng khó

Trí thức trẻ, làn gió mới ở các xã vùng khó

VOV4 - Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013- 2020 (gọi tắt là Đề án 500) chính thức triển khai từ năm 2014. Sau 3 năm thực hiện, Đề án này giúp nhiều địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn cán bộ cơ sở.

Công bố Chương trình hợp tác Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ireland
Công bố Chương trình hợp tác Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ireland

VOV4.VN - Chương trình hợp tác về hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam giai đoạn 2017-2020 gồm các khoản hỗ trợ tài chính

Công bố Chương trình hợp tác Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ireland

Công bố Chương trình hợp tác Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ireland

VOV4.VN - Chương trình hợp tác về hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam giai đoạn 2017-2020 gồm các khoản hỗ trợ tài chính

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi

VOV4.VN - Chiều 12/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức lễ ký kết “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”. Chương trình sẽ được thực hiện ở 52 tỉnh/thành có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi

VOV4.VN - Chiều 12/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức lễ ký kết “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”. Chương trình sẽ được thực hiện ở 52 tỉnh/thành có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đào tạo chuyên khoa I cho 29 bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn
Đào tạo chuyên khoa I cho 29 bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

VOV4.VN - Bộ Y tế vừa khai giảng lớp Chuyên khoa I, thuộc dự án bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn. 29 bác sĩ trẻ tham gia khóa học này được đào tạo trình độ Chuyên khoa 1 của 8 chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Y học cổ truyền tại trường Đại học Y Dược Huế.

Đào tạo chuyên khoa I cho 29 bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

Đào tạo chuyên khoa I cho 29 bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

VOV4.VN - Bộ Y tế vừa khai giảng lớp Chuyên khoa I, thuộc dự án bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn. 29 bác sĩ trẻ tham gia khóa học này được đào tạo trình độ Chuyên khoa 1 của 8 chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Y học cổ truyền tại trường Đại học Y Dược Huế.