Hỗ trợ phục hồi văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một
Thứ tư, 15:35, 01/11/2023 Công an nhân dân Công an nhân dân
VOV4.VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

 

Cụ thể là hoạt động khôi phục, bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp như: Làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ và Ơ Đu tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.

Chương trình sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể sau: “Lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; “Nghệ thuật khèn Bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái”; “Múa chuông và múa Rùa của dân tộc Dao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”; “Múa trống Đu của dân tộc Mường tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”; “Lễ Quét làng dân tộc Phù Lá” tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; nghề đan võng gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Vụ Văn hóa dân tộc là đơn vị phối hợp với các bên liên quan, địa phương triển khai chương trình nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Công an nhân dân

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC