Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk
Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk

VOV4.VOV.VN - Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, tại tỉnh Đắk Lắk đã có hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo…

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk

VOV4.VOV.VN - Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, tại tỉnh Đắk Lắk đã có hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo…

Thanh Hoá - Tín dụng chính sách phát huy hiệu quả
Thanh Hoá - Tín dụng chính sách phát huy hiệu quả

Tính đến cuối tháng 4 năm nay, dư nợ tín dụng chính sách trong tỉnh đã đạt 14.338 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, dư nợ của hộ đồng bào dân tộc thiểu số là hơn 4.731 tỷ đồng, chiếm 81 % dư nợ tại các huyện miền núi, với hơn 7.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang có dư nợ.

Thanh Hoá - Tín dụng chính sách phát huy hiệu quả

Thanh Hoá - Tín dụng chính sách phát huy hiệu quả

Tính đến cuối tháng 4 năm nay, dư nợ tín dụng chính sách trong tỉnh đã đạt 14.338 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, dư nợ của hộ đồng bào dân tộc thiểu số là hơn 4.731 tỷ đồng, chiếm 81 % dư nợ tại các huyện miền núi, với hơn 7.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang có dư nợ.

Chương trình MTQG mới: Làm rõ, đánh giá toàn diện các nội dung
Chương trình MTQG mới: Làm rõ, đánh giá toàn diện các nội dung

Trong phiên họp tổ thảo luận góp ý về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025-2035, một số đại biểu đã chỉ ra những quy định của chương trình có thể gây khó khăn cho các địa phương miền núi, vùng DTTS trong quá trình triển khai.

Chương trình MTQG mới: Làm rõ, đánh giá toàn diện các nội dung

Chương trình MTQG mới: Làm rõ, đánh giá toàn diện các nội dung

Trong phiên họp tổ thảo luận góp ý về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025-2035, một số đại biểu đã chỉ ra những quy định của chương trình có thể gây khó khăn cho các địa phương miền núi, vùng DTTS trong quá trình triển khai.

Cần thêm giải pháp để trẻ em gái DTTS được đến trường
Cần thêm giải pháp để trẻ em gái DTTS được đến trường

Theo Báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022. Thảo luận trên nghị trường Quốc hội, một số Đại biểu cho rằng, riêng với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác bình đẳng giới vẫn còn một số bất cập, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Cần thêm giải pháp để trẻ em gái DTTS được đến trường

Cần thêm giải pháp để trẻ em gái DTTS được đến trường

Theo Báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022. Thảo luận trên nghị trường Quốc hội, một số Đại biểu cho rằng, riêng với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác bình đẳng giới vẫn còn một số bất cập, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Nhanh chóng hoàn thành mục tiêu cấp điện cho vùng dân tộc
Nhanh chóng hoàn thành mục tiêu cấp điện cho vùng dân tộc

Trong chương trình làm việc tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Một số Đại biểu đề xuất cần hoàn thành mục tiêu cấp điện nông thôn cho miền núi, hải đảo, tạo điều kiện phát triển KT-XH cho khu vực này.

Nhanh chóng hoàn thành mục tiêu cấp điện cho vùng dân tộc

Nhanh chóng hoàn thành mục tiêu cấp điện cho vùng dân tộc

Trong chương trình làm việc tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Một số Đại biểu đề xuất cần hoàn thành mục tiêu cấp điện nông thôn cho miền núi, hải đảo, tạo điều kiện phát triển KT-XH cho khu vực này.

Câu chuyện truyền thanh thay đổi nhận thức người dân vùng cao
Câu chuyện truyền thanh thay đổi nhận thức người dân vùng cao

VOV4.VOV.VN - Qua những câu chuyện truyền thanh, bằng sự vận dụng sáng tạo phù hợp theo phong tục, tập quán của người dân từng địa phương, từng nhóm dân cư... ngành BHXH tỉnh Cao Bằng xác định mục tiêu đảm bảo mọi người dân ở vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận với thông tin về chính sách BHXH và BHYT.

Câu chuyện truyền thanh thay đổi nhận thức người dân vùng cao

Câu chuyện truyền thanh thay đổi nhận thức người dân vùng cao

VOV4.VOV.VN - Qua những câu chuyện truyền thanh, bằng sự vận dụng sáng tạo phù hợp theo phong tục, tập quán của người dân từng địa phương, từng nhóm dân cư... ngành BHXH tỉnh Cao Bằng xác định mục tiêu đảm bảo mọi người dân ở vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận với thông tin về chính sách BHXH và BHYT.

Phát huy vai trò đảng viên, người uy tín trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Phát huy vai trò đảng viên, người uy tín trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VOV4.VOV.VN - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua, đảng viên, người có uy tín ở nhiều huyện miền núi tỉnh Bình Định đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu hơn về vai trò, ý nghĩa của chương trình này.

Phát huy vai trò đảng viên, người uy tín trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Phát huy vai trò đảng viên, người uy tín trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VOV4.VOV.VN - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua, đảng viên, người có uy tín ở nhiều huyện miền núi tỉnh Bình Định đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu hơn về vai trò, ý nghĩa của chương trình này.

Tránh cách hiểu khác nhau khi Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống
Tránh cách hiểu khác nhau khi Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống

VOV4.VOV.VN - Luật Đất đai 2024 với nhiều điểm mới được kỳ vọng tạo nên những tác động mạnh vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ngành chức năng cần có hướng dẫn, rà soát luật để tránh chồng chéo và có cách hiểu khác nhau khi thi hành luật.

Tránh cách hiểu khác nhau khi Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống

Tránh cách hiểu khác nhau khi Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống

VOV4.VOV.VN - Luật Đất đai 2024 với nhiều điểm mới được kỳ vọng tạo nên những tác động mạnh vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ngành chức năng cần có hướng dẫn, rà soát luật để tránh chồng chéo và có cách hiểu khác nhau khi thi hành luật.

Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện
Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện

VOV4.VOV.VN - Ngày 28/5, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024. Tham dự có đại diện Ủy Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo huyện và 134 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 51.000 đồng bào DTTS của 21 thành phần dân tộc tại địa phương.

Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện

Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện

VOV4.VOV.VN - Ngày 28/5, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024. Tham dự có đại diện Ủy Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo huyện và 134 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 51.000 đồng bào DTTS của 21 thành phần dân tộc tại địa phương.

Phát triển dược liệu: Từ truy xuất nguồn gốc đến hành trình chuỗi giá trị
Phát triển dược liệu: Từ truy xuất nguồn gốc đến hành trình chuỗi giá trị

VOV4.VOV.VN - Chương trình Tọa đàm cùng Tiến sỹ Trần Minh Ngọc, Phó Cục trưởng cục Quản lý Y, Dược cổ truyền-Bộ Y tế nhằm làm rõ hệ thống truy xuất nguồn gốc dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu, gắn với sàn giao dịch thương mại điện tử; Vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn, phát huy và mở rộng sản xuất các loại dược liệu quý ở Việt Nam. (Chương trình DTPT ngày 15/12/2023).

Phát triển dược liệu: Từ truy xuất nguồn gốc đến hành trình chuỗi giá trị

Phát triển dược liệu: Từ truy xuất nguồn gốc đến hành trình chuỗi giá trị

VOV4.VOV.VN - Chương trình Tọa đàm cùng Tiến sỹ Trần Minh Ngọc, Phó Cục trưởng cục Quản lý Y, Dược cổ truyền-Bộ Y tế nhằm làm rõ hệ thống truy xuất nguồn gốc dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu, gắn với sàn giao dịch thương mại điện tử; Vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn, phát huy và mở rộng sản xuất các loại dược liệu quý ở Việt Nam. (Chương trình DTPT ngày 15/12/2023).