Các chính sách lớn thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Thứ ba, 14:19, 03/01/2023 Hải Phong Hải Phong
VOV4.VOV.VN - Chính sách dân tộc của Việt Nam luôn được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 23/12/2022)

 

Hải Phong

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC