Vùng DTTS thoát nghèo nhờ cây, con giống vật nuôi mới
Vùng DTTS thoát nghèo nhờ cây, con giống vật nuôi mới

VOV4.VOV.VN - Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình đồng bào DTTS đã tích cực đưa các loại cây trồng mới, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Từ đó, giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo bền vững. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 14/3)

Vùng DTTS thoát nghèo nhờ cây, con giống vật nuôi mới

Vùng DTTS thoát nghèo nhờ cây, con giống vật nuôi mới

VOV4.VOV.VN - Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình đồng bào DTTS đã tích cực đưa các loại cây trồng mới, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Từ đó, giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo bền vững. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 14/3)

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người thay đổi cuộc sống
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người thay đổi cuộc sống

VOV4.VOV.VN - Những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách đặc thù, quan trọng để đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa giáo dục nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào có điều kiện vươn lên, cải thiện cuộc sống. (Chương trình Dân tộc và Phát triển 2/3)

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người thay đổi cuộc sống

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người thay đổi cuộc sống

VOV4.VOV.VN - Những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách đặc thù, quan trọng để đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa giáo dục nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào có điều kiện vươn lên, cải thiện cuộc sống. (Chương trình Dân tộc và Phát triển 2/3)

Hồng treo gió - Đặc sản mới của Lạng Sơn
Hồng treo gió - Đặc sản mới của Lạng Sơn

VOV4.VOV.VN - Nhắc đến đặc sản Hồng Treo Gió với vị ngọt đậm đà, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. Nhưng từ năm ngoái, người dân và doanh nghiệp ở Lạng Sơn cũng đã phát triển được sản phẩm hồng treo gió, làm từ quả Hồng Vành khuyên mang những đặc trưng của riêng mình. (Chương trình Dân tộc và phát triển 24/2/2023)

Hồng treo gió - Đặc sản mới của Lạng Sơn

Hồng treo gió - Đặc sản mới của Lạng Sơn

VOV4.VOV.VN - Nhắc đến đặc sản Hồng Treo Gió với vị ngọt đậm đà, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. Nhưng từ năm ngoái, người dân và doanh nghiệp ở Lạng Sơn cũng đã phát triển được sản phẩm hồng treo gió, làm từ quả Hồng Vành khuyên mang những đặc trưng của riêng mình. (Chương trình Dân tộc và phát triển 24/2/2023)

Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc
Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

VOV4.VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức là người DTTS khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống người dân, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 17/2/2023)

Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

VOV4.VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức là người DTTS khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống người dân, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 17/2/2023)

Phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS
Phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS

VOV4.VOV.VN - Nhiều địa phương miền núi đã tận dụng lợi thế xây dựng và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 30/12)

Phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS

Phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS

VOV4.VOV.VN - Nhiều địa phương miền núi đã tận dụng lợi thế xây dựng và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 30/12)

Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển
Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển

VOV4.VOV.VN - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm giúp đồng bào thiều số ổn định cuộc sống, nhờ đó, mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, tinh thần của đồng bào có nhiều đổi thay đổi rõ nét. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 21/2)

Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển

Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển

VOV4.VOV.VN - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm giúp đồng bào thiều số ổn định cuộc sống, nhờ đó, mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, tinh thần của đồng bào có nhiều đổi thay đổi rõ nét. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 21/2)

Đồng bào DTTS liên kết sản xuất
Đồng bào DTTS liên kết sản xuất

VOV4.VOV.VN - Từ chỗ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị thấp thì nay nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở miền núi đã hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh nhiều loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó, việc thúc đẩy các liên kết thông qua các mô hình HTX là yếu tố quan trọng.(Chương trình Dân tộc và Phát triển 14/2)

Đồng bào DTTS liên kết sản xuất

Đồng bào DTTS liên kết sản xuất

VOV4.VOV.VN - Từ chỗ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị thấp thì nay nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở miền núi đã hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh nhiều loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó, việc thúc đẩy các liên kết thông qua các mô hình HTX là yếu tố quan trọng.(Chương trình Dân tộc và Phát triển 14/2)

Dành nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS
Dành nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS

VOV4.VOV.VN - Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua thực hiện các chính sách, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và người dân, đời sống của đồng bào ngày càng được nâng cao.(Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 7/2/2023)

Dành nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS

Dành nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS

VOV4.VOV.VN - Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua thực hiện các chính sách, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và người dân, đời sống của đồng bào ngày càng được nâng cao.(Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 7/2/2023)

Xu thế phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại
Xu thế phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại

VOV4.VOV.VN - Kỷ niệm ngày Phát thanh thế giới năm nay 13-2, Phó Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng trao đổi về xu hướng của phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại của âm thanh công nghệ số. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 13/2).

Xu thế phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại

Xu thế phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại

VOV4.VOV.VN - Kỷ niệm ngày Phát thanh thế giới năm nay 13-2, Phó Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng trao đổi về xu hướng của phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại của âm thanh công nghệ số. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 13/2).

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Tết Quý Mão 2023
Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Tết Quý Mão 2023

VOV4.VOV.VN - Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đã thành truyền thống rất tốt đẹp, mỗi dịp tết đến xuân về, Bộ đội Biên phòng các địa phương và tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó nổi bật là chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Tết Quý Mão 2023

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Tết Quý Mão 2023

VOV4.VOV.VN - Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đã thành truyền thống rất tốt đẹp, mỗi dịp tết đến xuân về, Bộ đội Biên phòng các địa phương và tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó nổi bật là chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.