Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV4.VOV.VN - Những năm qua, các cấp chính quyền địa phương miền núi luôn quan tâm phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc. Những đảng viên này là cầu nối giúp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 4/11/2022)

Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV4.VOV.VN - Những năm qua, các cấp chính quyền địa phương miền núi luôn quan tâm phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc. Những đảng viên này là cầu nối giúp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 4/11/2022)

Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa
Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa

VOV4.VOV.VN - Những giá trị văn hóa của đồng bào thiểu số đang được nhiều thế hệ chung tay gìn giữ, trao truyền. Một số địa phương đã đưa văn hóa bản địa vào phát triển du lịch và bước đầu có hiệu quả. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 28/10/2022)

Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa

Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa

VOV4.VOV.VN - Những giá trị văn hóa của đồng bào thiểu số đang được nhiều thế hệ chung tay gìn giữ, trao truyền. Một số địa phương đã đưa văn hóa bản địa vào phát triển du lịch và bước đầu có hiệu quả. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 28/10/2022)

Tự hào vì được mang họ Bác Hồ
Tự hào vì được mang họ Bác Hồ

VOV4.VOV.VN - Hàng chục năm nay, đồng bào các dân tộc thiểu số sống dọc dãy Trường Sơn ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã mang họ Bác Hồ để khắc ghi công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Chương trình Đại Gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 21/10/2022)

Tự hào vì được mang họ Bác Hồ

Tự hào vì được mang họ Bác Hồ

VOV4.VOV.VN - Hàng chục năm nay, đồng bào các dân tộc thiểu số sống dọc dãy Trường Sơn ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã mang họ Bác Hồ để khắc ghi công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Chương trình Đại Gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 21/10/2022)

Triệu Thị Sỉnh - Bí thư chi bộ bản Dao tiên phong bảo tồn giá trị truyền thống
Triệu Thị Sỉnh - Bí thư chi bộ bản Dao tiên phong bảo tồn giá trị truyền thống

VOV4.VOV.VN - Từ những giá trị truyền thống, Triệu Thị Sỉnh - Bí thư người Dao Đỏ ở bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn đã phát huy vốn quý tổ tiên thành tài sản, tạo việc làm cho chị em phụ nữ tại địa phương, nâng cao vị thế của phụ nữ Dao Đỏ. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 18/10/2022)

Triệu Thị Sỉnh - Bí thư chi bộ bản Dao tiên phong bảo tồn giá trị truyền thống

Triệu Thị Sỉnh - Bí thư chi bộ bản Dao tiên phong bảo tồn giá trị truyền thống

VOV4.VOV.VN - Từ những giá trị truyền thống, Triệu Thị Sỉnh - Bí thư người Dao Đỏ ở bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn đã phát huy vốn quý tổ tiên thành tài sản, tạo việc làm cho chị em phụ nữ tại địa phương, nâng cao vị thế của phụ nữ Dao Đỏ. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 18/10/2022)

Triệu Thị Sỉnh - Bí thư chi bộ bản Dao tiên phong bảo tồn giá trị truyền thống
Triệu Thị Sỉnh - Bí thư chi bộ bản Dao tiên phong bảo tồn giá trị truyền thống

VOV4.VN - Từ những giá trị truyền thống, Triệu Thị Sỉnh - Bí thư người Dao Đỏ ở bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn đã phát huy vốn quý tổ tiên thành tài sản, tạo việc làm cho chị em phụ nữ tại địa phương, nâng cao vị thế của phụ nữ Dao Đỏ. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 18/10/2022)

Triệu Thị Sỉnh - Bí thư chi bộ bản Dao tiên phong bảo tồn giá trị truyền thống

Triệu Thị Sỉnh - Bí thư chi bộ bản Dao tiên phong bảo tồn giá trị truyền thống

VOV4.VN - Từ những giá trị truyền thống, Triệu Thị Sỉnh - Bí thư người Dao Đỏ ở bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn đã phát huy vốn quý tổ tiên thành tài sản, tạo việc làm cho chị em phụ nữ tại địa phương, nâng cao vị thế của phụ nữ Dao Đỏ. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 18/10/2022)

Cộng đồng làng Chăm đoàn kết giữ gìn văn hóa truyền thống
Cộng đồng làng Chăm đoàn kết giữ gìn văn hóa truyền thống

VOV4.VN - Đời sống kinh tế ngày một phát triển, đồng bào dân tộc Chăm ở tỉnh Bình Thuận càng có sự quan tâm nhiều hơn đến việc khôi phục, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 30/9/2022).

Cộng đồng làng Chăm đoàn kết giữ gìn văn hóa truyền thống

Cộng đồng làng Chăm đoàn kết giữ gìn văn hóa truyền thống

VOV4.VN - Đời sống kinh tế ngày một phát triển, đồng bào dân tộc Chăm ở tỉnh Bình Thuận càng có sự quan tâm nhiều hơn đến việc khôi phục, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 30/9/2022).

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình đến vùng DTTS
Đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình đến vùng DTTS

VOV4.VN - Để hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, nhiều năm qua luật phòng chống bạo lực gia đình đã được triển khai sâu rộng ở khắp các địa phương trên cả nước. Với hình thức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đã giúp cho đồng bào nhận thức rõ hơn về hành vi bạo lực gia đình, từ đó giảm thiểu và xây dựng gia đình hạnh phúc. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 23/9/2022)

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình đến vùng DTTS

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình đến vùng DTTS

VOV4.VN - Để hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, nhiều năm qua luật phòng chống bạo lực gia đình đã được triển khai sâu rộng ở khắp các địa phương trên cả nước. Với hình thức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đã giúp cho đồng bào nhận thức rõ hơn về hành vi bạo lực gia đình, từ đó giảm thiểu và xây dựng gia đình hạnh phúc. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 23/9/2022)

Lương Xuân Dán - Người con đa tài xứ Tày
Lương Xuân Dán - Người con đa tài xứ Tày

VOV4.VN - Với niềm đam mê văn hóa cùng sở thích các nhạc cụ dân tộc ngày từ thuở thiếu thời, ông Lương Xuân Dán ở thôn Đức Uy, xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang đã học và chơi thành thạo 15 loại nhạc cụ. Thời trẻ thì phục vụ văn hóa văn nghệ ở cộng đồng, thanh niên cất cao tiếng hát nơi chiến trường, còn khi về già, ông lại hết lòng truyền dạy cho thế hệ trẻ... (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 16/9/2022)

Lương Xuân Dán - Người con đa tài xứ Tày

Lương Xuân Dán - Người con đa tài xứ Tày

VOV4.VN - Với niềm đam mê văn hóa cùng sở thích các nhạc cụ dân tộc ngày từ thuở thiếu thời, ông Lương Xuân Dán ở thôn Đức Uy, xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang đã học và chơi thành thạo 15 loại nhạc cụ. Thời trẻ thì phục vụ văn hóa văn nghệ ở cộng đồng, thanh niên cất cao tiếng hát nơi chiến trường, còn khi về già, ông lại hết lòng truyền dạy cho thế hệ trẻ... (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 16/9/2022)

Nghệ thuật xòe Thái
Nghệ thuật xòe Thái

VOV4.VN - Nghệ thuật xòe Thái là một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Nó tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng các giá trị nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục, ẩm thực và ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 9/9/2022).

Nghệ thuật xòe Thái

Nghệ thuật xòe Thái

VOV4.VN - Nghệ thuật xòe Thái là một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Nó tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng các giá trị nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục, ẩm thực và ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 9/9/2022).

Đồng bào  DTTS làm theo lời Bác dạy
Đồng bào DTTS làm theo lời Bác dạy

VOV4.VN - 53 năm thực hiện di chúc của Người, toàn thể đồng chí, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, hun đúc thêm niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các nước khắp năm châu, như mong ước của Bác. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 2/9/2022).

Đồng bào  DTTS làm theo lời Bác dạy

Đồng bào DTTS làm theo lời Bác dạy

VOV4.VN - 53 năm thực hiện di chúc của Người, toàn thể đồng chí, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, hun đúc thêm niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các nước khắp năm châu, như mong ước của Bác. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 2/9/2022).