Than Uyên Lai Châu phát huy vai trò của kinh tế tập thể
Than Uyên Lai Châu phát huy vai trò của kinh tế tập thể

VOV4.VOV.VN - Là địa phương có đông đồng bào các dân tộc sinh sống, tuy còn gặp nhiều khó khăn trong công tác an sinh xã hội, nhưng những năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp để xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận ở huyện Than Uyên. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 18/8/2023)

Than Uyên Lai Châu phát huy vai trò của kinh tế tập thể

Than Uyên Lai Châu phát huy vai trò của kinh tế tập thể

VOV4.VOV.VN - Là địa phương có đông đồng bào các dân tộc sinh sống, tuy còn gặp nhiều khó khăn trong công tác an sinh xã hội, nhưng những năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp để xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận ở huyện Than Uyên. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 18/8/2023)

Bộ đội biên phòng giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế
Bộ đội biên phòng giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế

VOV4.VOV.VN - Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", thời gian qua, các đơn vị Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tích cực triển khai nhiều mô hình an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân các dân tộc. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP còn ra sức giúp dân xây dựng các mô hình kinh tế sáng tạo, giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 26/1)

Bộ đội biên phòng giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế

Bộ đội biên phòng giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế

VOV4.VOV.VN - Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", thời gian qua, các đơn vị Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tích cực triển khai nhiều mô hình an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân các dân tộc. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP còn ra sức giúp dân xây dựng các mô hình kinh tế sáng tạo, giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 26/1)

Phát huy vai trò của phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội
Phát huy vai trò của phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội

VOV4.VOV.VN - Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đẩy mạnh xây dựng và thực thi các chính sách nhằm tăng cơ hội tiếp cận và phát triển cho phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ người dân tộc thiểu số. Để từ đó, chị em phụ nữ có điều kiện học tập, trau dồi và cống hiến ở tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế và văn hóa. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 14/11/2023)

Phát huy vai trò của phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy vai trò của phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội

VOV4.VOV.VN - Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đẩy mạnh xây dựng và thực thi các chính sách nhằm tăng cơ hội tiếp cận và phát triển cho phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ người dân tộc thiểu số. Để từ đó, chị em phụ nữ có điều kiện học tập, trau dồi và cống hiến ở tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế và văn hóa. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 14/11/2023)

Mù Cang Chải không còn tình trạng hôn nhân cận huyết
Mù Cang Chải không còn tình trạng hôn nhân cận huyết

VOV4.VOV.VN - Huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) thời gian qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của cộng đồng đã giúp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Một trong những lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác này là các đoàn viên, thanh niên.

Mù Cang Chải không còn tình trạng hôn nhân cận huyết

Mù Cang Chải không còn tình trạng hôn nhân cận huyết

VOV4.VOV.VN - Huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) thời gian qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của cộng đồng đã giúp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Một trong những lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác này là các đoàn viên, thanh niên.

Đắk Lắk quyết tâm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Đắk Lắk quyết tâm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

VOV4.VOV.VN - Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn đang tồn tại trong một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để giải quyết tình trạng này. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 11h30 ngày 12/12)

Đắk Lắk quyết tâm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Đắk Lắk quyết tâm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

VOV4.VOV.VN - Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn đang tồn tại trong một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để giải quyết tình trạng này. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 11h30 ngày 12/12)

Chính quyền cơ sở gặp khó trong vấn đề xử lý vi phạm về tảo hôn
Chính quyền cơ sở gặp khó trong vấn đề xử lý vi phạm về tảo hôn

VOV4.VOV.VN - Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS hiện vẫn đang âm ỉ xảy ra và để lại nhiều hệ lụy nặng nề. Trong khi đó, các cấp, các ngành tại địa phương gặp vô vàn những khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như nan giải trong giải quyết tình trạng tảo hôn tại địa phương. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 5/12/2023)

Chính quyền cơ sở gặp khó trong vấn đề xử lý vi phạm về tảo hôn

Chính quyền cơ sở gặp khó trong vấn đề xử lý vi phạm về tảo hôn

VOV4.VOV.VN - Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS hiện vẫn đang âm ỉ xảy ra và để lại nhiều hệ lụy nặng nề. Trong khi đó, các cấp, các ngành tại địa phương gặp vô vàn những khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như nan giải trong giải quyết tình trạng tảo hôn tại địa phương. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 5/12/2023)

 Hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết
Hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết

VOV4.VOV.VN - Nhiều đứa trẻ mới đến tuổi 15, 16 đã được cha mẹ cưới vợ, gả chồng. Hay là việc anh em, con cô, cậu, chú, bác ruột lấy nhau là chuyện đang xảy ra ở nhiều nơi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy, nghiêm trọng nhất là làm ảnh hưởng đến giống nòi và chất lượng dân số. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam phát 5h30 ngày 24/11/2023)

 Hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết

VOV4.VOV.VN - Nhiều đứa trẻ mới đến tuổi 15, 16 đã được cha mẹ cưới vợ, gả chồng. Hay là việc anh em, con cô, cậu, chú, bác ruột lấy nhau là chuyện đang xảy ra ở nhiều nơi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy, nghiêm trọng nhất là làm ảnh hưởng đến giống nòi và chất lượng dân số. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam phát 5h30 ngày 24/11/2023)

Lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc
Lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc

VOV4.VOV.VN - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" là hoạt động thường niên tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thông qua đó, đồng bào các địa phương tăng cường liên kết, phối hợp bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch tại Làng. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 24/11/2023)

Lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc

Lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc

VOV4.VOV.VN - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" là hoạt động thường niên tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thông qua đó, đồng bào các địa phương tăng cường liên kết, phối hợp bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch tại Làng. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 24/11/2023)

Lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam
Lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam

VOV4.VOV.VN - Ngày hội Văn hoá các dân tộc có dân số dưới 10.000 người diễn ra tại thanh phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu lần thứ Nhất với 14 dân tộc đến từ 11 tỉnh tham gia. Ngày hội nhằm tôn vinh, phát huy và lan toả giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người, thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc. Đồng thời lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam. (chương trình Đại gia đình các DTVN 3/11/2023)

Lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam

Lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam

VOV4.VOV.VN - Ngày hội Văn hoá các dân tộc có dân số dưới 10.000 người diễn ra tại thanh phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu lần thứ Nhất với 14 dân tộc đến từ 11 tỉnh tham gia. Ngày hội nhằm tôn vinh, phát huy và lan toả giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người, thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc. Đồng thời lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam. (chương trình Đại gia đình các DTVN 3/11/2023)

Thúc đẩy bình đẳng giới đảm bảo quyền của phụ nữ DTTS
Thúc đẩy bình đẳng giới đảm bảo quyền của phụ nữ DTTS

VOV4.VOV.VN - Việt Nam đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc với mục tiêu "không để ai bỏ lai phía sau" thì những vấn đề bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số càng được quan tâm. Với các chương trình, đề an đã và đang được triển khai, hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số đã đem lại những thay đổi tích cực đối với phụ nữ vùng DTTS. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 31/10)

Thúc đẩy bình đẳng giới đảm bảo quyền của phụ nữ DTTS

Thúc đẩy bình đẳng giới đảm bảo quyền của phụ nữ DTTS

VOV4.VOV.VN - Việt Nam đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc với mục tiêu "không để ai bỏ lai phía sau" thì những vấn đề bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số càng được quan tâm. Với các chương trình, đề an đã và đang được triển khai, hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số đã đem lại những thay đổi tích cực đối với phụ nữ vùng DTTS. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 31/10)