Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Thứ tư, 00:00, 13/12/2017
VOV4.VN - Chiều 12/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức lễ ký kết “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”. Chương trình sẽ được thực hiện ở 52 tỉnh/thành có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 

Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017 - 2022” nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đồng thời, phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Nông Quốc Tuấn phát biểu tại lễ ký kết

Một số nhiệm vụ cụ thể được đặt ra như: Triển khai hiệu quả Nghị quyết 33 về Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia cung cấp dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 11 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, cho biết: 53 dân tộc, kèm theo là tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hóa khác nhau lắm, nên tôi cho là công việc rất lớn và rất nhiều...

Trước đó, ngày 28/01/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ủy ban Dân tộc đã ký Chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2015. Qua chương trình, nhiều hoạt động đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi.

 

 

 

 

Ngọc Ngà/VOV-Trung tâm Tin

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC