Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc
Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

VOV4.VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức là người DTTS khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống người dân, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 17/2/2023)

Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

Kon Tum đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc

VOV4.VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức là người DTTS khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống người dân, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 17/2/2023)

Phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS
Phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS

VOV4.VOV.VN - Nhiều địa phương miền núi đã tận dụng lợi thế xây dựng và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 30/12)

Phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS

Phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTS

VOV4.VOV.VN - Nhiều địa phương miền núi đã tận dụng lợi thế xây dựng và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 30/12)

Đầu xuân đến Lai Châu vui xòe cùng người Thái
Đầu xuân đến Lai Châu vui xòe cùng người Thái

VOV4.VOV.VN - Xòe chiêng là lễ hội vui chơi nhộn nhịp nhất vào dịp đầu năm của người Thái. Cùng với các trò chơi dân gian như: Ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ...là phần thi ẩm thực và đặc biệt là những điệu múa xòe làm mê đắm lòng người. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam (ngày 22/02/2023)

Đầu xuân đến Lai Châu vui xòe cùng người Thái

Đầu xuân đến Lai Châu vui xòe cùng người Thái

VOV4.VOV.VN - Xòe chiêng là lễ hội vui chơi nhộn nhịp nhất vào dịp đầu năm của người Thái. Cùng với các trò chơi dân gian như: Ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ...là phần thi ẩm thực và đặc biệt là những điệu múa xòe làm mê đắm lòng người. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam (ngày 22/02/2023)

Quan niệm về lễ hội Xòe chiêng của người Thái
Quan niệm về lễ hội Xòe chiêng của người Thái

VOV4.VOV.VN - Lễ hội Xòe Chiêng của người Thái ở tỉnh Lai Châu được tổ chức định kỳ vào tháng Giêng hàng năm. Với ý nghĩa mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người mạnh khỏe. Đặc biệt, lễ hội chú trọng đến việc giao lưu, vui chơi dịp đầu xuân của đồng bào nơi đây. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 20/02/2023)

Quan niệm về lễ hội Xòe chiêng của người Thái

Quan niệm về lễ hội Xòe chiêng của người Thái

VOV4.VOV.VN - Lễ hội Xòe Chiêng của người Thái ở tỉnh Lai Châu được tổ chức định kỳ vào tháng Giêng hàng năm. Với ý nghĩa mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người mạnh khỏe. Đặc biệt, lễ hội chú trọng đến việc giao lưu, vui chơi dịp đầu xuân của đồng bào nơi đây. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 20/02/2023)

Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển
Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển

VOV4.VOV.VN - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm giúp đồng bào thiều số ổn định cuộc sống, nhờ đó, mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, tinh thần của đồng bào có nhiều đổi thay đổi rõ nét. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 21/2)

Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển

Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển

VOV4.VOV.VN - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm giúp đồng bào thiều số ổn định cuộc sống, nhờ đó, mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, tinh thần của đồng bào có nhiều đổi thay đổi rõ nét. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 21/2)

Đồng bào DTTS liên kết sản xuất
Đồng bào DTTS liên kết sản xuất

VOV4.VOV.VN - Từ chỗ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị thấp thì nay nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở miền núi đã hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh nhiều loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó, việc thúc đẩy các liên kết thông qua các mô hình HTX là yếu tố quan trọng.(Chương trình Dân tộc và Phát triển 14/2)

Đồng bào DTTS liên kết sản xuất

Đồng bào DTTS liên kết sản xuất

VOV4.VOV.VN - Từ chỗ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị thấp thì nay nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở miền núi đã hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh nhiều loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó, việc thúc đẩy các liên kết thông qua các mô hình HTX là yếu tố quan trọng.(Chương trình Dân tộc và Phát triển 14/2)

Dành nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS
Dành nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS

VOV4.VOV.VN - Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua thực hiện các chính sách, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và người dân, đời sống của đồng bào ngày càng được nâng cao.(Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 7/2/2023)

Dành nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS

Dành nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS

VOV4.VOV.VN - Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua thực hiện các chính sách, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và người dân, đời sống của đồng bào ngày càng được nâng cao.(Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 7/2/2023)

Lễ hội Gầu Tào-Lễ hội xin con
Lễ hội Gầu Tào-Lễ hội xin con

VOV4.VOV.VN - Mời bạn cùng chúng tôi trải nghiệm không gian lễ hội rất đặc biệt của người Mông ở khu vực biên giới Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu: Lễ hội Gầu Tào-Lễ hội xin con. Chương trình "Sắc màu các dân tộc Việt Nam" ngày 06/02/2023.

Lễ hội Gầu Tào-Lễ hội xin con

Lễ hội Gầu Tào-Lễ hội xin con

VOV4.VOV.VN - Mời bạn cùng chúng tôi trải nghiệm không gian lễ hội rất đặc biệt của người Mông ở khu vực biên giới Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu: Lễ hội Gầu Tào-Lễ hội xin con. Chương trình "Sắc màu các dân tộc Việt Nam" ngày 06/02/2023.

Pang Phoóng - Nghi lễ độc quyền của người Kháng mang dòng họ Lò Khul
Pang Phoóng - Nghi lễ độc quyền của người Kháng mang dòng họ Lò Khul

VOV4.VOV.VN - Người Kháng có nhiều dòng họ như: Lò, Lường, Quàng, Vì, Cà…, nhưng duy nhất chỉ dòng họ Lò Khul mới có lễ pang phoóng- nghi lễ tạ ơn tổ tiên lớn nhất trong năm. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 12/2/2023)

Pang Phoóng - Nghi lễ độc quyền của người Kháng mang dòng họ Lò Khul

Pang Phoóng - Nghi lễ độc quyền của người Kháng mang dòng họ Lò Khul

VOV4.VOV.VN - Người Kháng có nhiều dòng họ như: Lò, Lường, Quàng, Vì, Cà…, nhưng duy nhất chỉ dòng họ Lò Khul mới có lễ pang phoóng- nghi lễ tạ ơn tổ tiên lớn nhất trong năm. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 12/2/2023)

Xu thế phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại
Xu thế phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại

VOV4.VOV.VN - Kỷ niệm ngày Phát thanh thế giới năm nay 13-2, Phó Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng trao đổi về xu hướng của phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại của âm thanh công nghệ số. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 13/2).

Xu thế phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại

Xu thế phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại

VOV4.VOV.VN - Kỷ niệm ngày Phát thanh thế giới năm nay 13-2, Phó Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng trao đổi về xu hướng của phát thanh dân tộc trong dòng chảy hiện đại của âm thanh công nghệ số. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 13/2).