Hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý vùng dân tộc
Thứ tư, 10:38, 27/04/2022 Viêt Phú Viêt Phú
VOV4.VN - Trợ giúp pháp lý là chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân, có tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta.Giai đoạn 2022 – 2026, chương trình phối hợp giữa Bộ Tư Pháp và Ủy Ban Dân Tộc sẽ tập trung phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ, tổ chức pháp chế tại cơ sở, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 26/4/2022)

Trợ giúp pháp lý ở vùng dân tộc đang có nhiều tín hiệu vui. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

Viêt Phú

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC