Êbeh 1 êbâo čô ba anăp Daklak nao đru hlăm klei hđeh bi lông jih gưl 3
Thứ tư, 10:10, 24/05/2023 VOV TAYNGUYEN VOV TAYNGUYEN
VOV4.Êđê- Tlam mbrue (23/5), bruă êdam êra, ƀĭng hgŭm phung hriăm gưl prŏng Việt Nam čar Daklak mkŏ mjing leh hdră mtrŭt mjhar “Đru ai hlăm yan bi lông” thŭn 2023.

Hdră đru kơ yan bi lông thŭn anei, mkŏ mjing mơ̆ng akŏ mlan 4 truh kơ jih mlan 7 hŏng lu bruă đru hđeh nao bi lông dơ̆ng mơ̆ng êlâo, hlăm lehanăn êdei kơ klei bi lông jih gưl 3. Truh ti wưng anei, kluôm čar mâo mkŏ mjing leh 33 êpul ba anăp hŏng ti gưl čar, lehanăn gưl kdriêk êbeh 1.000 čô mnuih nao bi mguôp. Mơ̆ng anăn, grăp êpul srăng ngă dŭm mta bruă msĕ si: Êpul ngă bruă bi đru hlue hdră êlan mrô kơ klei bi lông, êpul nao đru lŏ bi hdơr klei hriăm čiăng dưi mâo puăng kdlưn hĭn, êpul nao đru mđĭ ai, đru kơ hđeh nao bi lông dôk hlăm klei dleh dlan; êpul kăp drông hđeh nao bi lông, êpul đru prăk hriăm hră kăp drông hđeh mrâo nao mŭt hriăm gưl prŏng, amâodah hđeh hriăm hră dleh dlan...

Ti anôk mtrŭt mjhar klei bi lông lŏ ngă bruă kăp đru kčĕ kơ ai tiê klei mĭn, lehanăn ktrâo atăt kơ hdră êlan êlâo kơ bi lông, mâo dŭm bruă bi mguôp dhar kreh kdŏ mmuiñ, lông dlăng dŭm mta klei găn hlăm kei hriăm ti gưl prŏng, mkŏ mjing 4 êpul ba anăp sa ai hŏng hđeh nao bi lông./.

VOV TAYNGUYEN

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC