Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Người có uy tín trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng”
Thứ hai, 13:46, 17/06/2024 Việt Cường/VOV1 Việt Cường/VOV1
VOV4.VOV.VN - Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, hải đảo nhân dịp về Hà Nội dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai, năm 2024 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.

 

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, khu vực biên giới nước ta ở 44 tỉnh, thành phố; có 51 dân tộc anh em cùng sinh sống (trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 16%). Đây đều là những địa bàn trọng yếu, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, môi trường sinh thái.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực to lớn đầu tư cho khu vực biên giới, biển, đảo. Đồng bào nơi biên giới, biển, đảo của Tổ quốc luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng bào đã luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân vùng dân tộc, miền núi và hải đảo không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, đời sống đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, vai trò của những người có uy tín là hết sức quan trọng, là hạt nhân quy tụ đoàn kết bản làng, phum sóc, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương - giáo. Là những tấm gương đi đầu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hương ước, quy ước tiến bộ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Là lực lượng quần chúng đặc biệt. Là cầu nối giữa “ý Đảng và lòng dân”...

Bày tỏ xúc động trước những tình cảm của các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng gửi tới các đại biểu già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu, cũng như đồng bào các dân tộc biên giới, biển, đảo lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo trong thời gian vừa qua. Chủ tịch nước nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta chưa bao giờ có được “cơ đồ, tiềm lực, uy tín, vị thế quốc tế như ngày nay”, trong đó có đóng góp to lớn, rất quan trọng của đồng bào các dân tộc, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà hạt nhân là những đại biểu hiện diện hôm nay.

         “Có thể khẳng định 105 đại biểu tại buổi gặp mặt hôm nay, và còn rất nhiều người có uy tín đang sinh sống tại gần 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 200 huyện biên giới trên cả nước thực sự là những tấm gương tiêu biểu, là hạt nhân đoàn kết. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đánh giá “các già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người tiêu biểu, gương mẫu là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo trong thời gian vừa qua”.

                                                                - Chủ tịch nước Tô Lâm

Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: “Có thể khẳng định 105 đại biểu tại buổi gặp mặt hôm nay, và còn rất nhiều người có uy tín đang sinh sống tại gần 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 200 huyện biên giới trên cả nước thực sự là những tấm gương tiêu biểu, là hạt nhân đoàn kết. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đánh giá “các già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người tiêu biểu, gương mẫu là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo trong thời gian vừa qua”.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh và đánh giá cao các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình “Điểm tựa của bản làng”, là chương trình rất có ý nghĩa góp phần lan tỏa những cách làm hay, gương người tốt và động viên, khích lệ người có uy tín tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau gần 40 năm đổi mới đang đứng trước những tiền đồ hết sức vẻ vang song cũng không ít khó khăn, thách thức.

Để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và ngày càng giàu mạnh đòi hỏi sự nỗ lực đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới, hải đảo. Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị:

          “Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức về phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc. Quan tâm tôn vinh, khen thưởng, động viên, khích lệ nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt việc tốt, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự khu dân cư, phát huy vai trò người của người uy tín trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân”

                                                                  - Chủ tịch nước Tô Lâm

“Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức về phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc. Quan tâm tôn vinh, khen thưởng, động viên, khích lệ nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt việc tốt, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự khu dân cư, phát huy vai trò người của người uy tín trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân”

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn thời gian tới, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, tín nhiệm của mình, thực sự là những nhà ngoại giao nhân dân, những sứ giả hòa bình, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mặt trận đoàn thể, tổ chức Đảng, chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Việt Cường/VOV1

Viết bình luận

Tin liên quan

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, già làng, trưởng bản, Người có uy tín tại Gia Lai
Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, già làng, trưởng bản, Người có uy tín tại Gia Lai

VOV4.VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1576/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS tại tỉnh Gia Lai.

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, già làng, trưởng bản, Người có uy tín tại Gia Lai

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, già làng, trưởng bản, Người có uy tín tại Gia Lai

VOV4.VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1576/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS tại tỉnh Gia Lai.

Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

VOV4.VOV.VN - Tối 16/6, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức Lễ tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024 với chủ đề “Điểm tựa của bản làng”.

Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

VOV4.VOV.VN - Tối 16/6, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức Lễ tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024 với chủ đề “Điểm tựa của bản làng”.

Sẽ tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” 2024
Sẽ tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” 2024

VOV4.VOV.VN - Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 sẽ tôn vinh 200 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển, đảo đến từ 43 tỉnh, thành. Chương trình do Bộ Biên tập tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.

Sẽ tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” 2024

Sẽ tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” 2024

VOV4.VOV.VN - Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 sẽ tôn vinh 200 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển, đảo đến từ 43 tỉnh, thành. Chương trình do Bộ Biên tập tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC